středa 8. 3. 19:00

IVANA NOBLE: Dialog jako společná cesta do nové duchovní krajiny

Noble

Ztráta stálosti, pevných hodnot, opor ve společnosti, trvalých vztahů i pracovních míst patří k charakteristickým rysům “tekuté” společnosti naší doby. Jsme konfrontováni s nárokem být trvale k dispozici. Nová média s sebou přinesla nejen nové možnosti, ale i nové závislosti a nové způsoby jak manipulovat to, k čemu se chováme, jako by to byla skutečnost.

Kde hledat a nacházet ticho a vnitřní prostor nezbytné pro dialog s Bohem i s druhým člověkem? Jak se vyhnout pokušení obývat iluzorní světy, abychom neztratili duchovní radost? Abychom se sobě navzájem nestali cizinci a abychom nezapomněli na solidaritu s potřebnými?

Prof. Ivana Noble, PhD. – teoložka, farářka Československé církve husitské, pedagožka na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy


logo2017_opensans

 • 17. 1. 2017  Anna Hogenová: Důstojnost a tekutá doba
  Filosofka, fenomenoložka, vyučující Pedagogické a Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy
 • 14. 2. 2017  Kateřina Lachmanová: Překážky usmíření
  Teoložka a psycholožka, šéfredaktorka Karmelitánského nakladatelství
 • 8. 3. 2017 Ivana Noble: Dialog jako společná cesta do nové duchovní krajiny
  Teoložka, farářka Československé církve husitské, pedagožka na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy
 • 22. 3. 2017 Jiří Drahoš: Fraktály a chaos – fascinující řád nedaleko nekonečna
  Fyzikální chemik, předseda Akademie věd ČR, nositel medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy
 • 5. 4. 2017   Divadlo Víti Marčíka: Moravské pašije
  Velikonoce, pašije, ukřižování Krista tak, jak je upravil a hraje komediant a loutkář Víťa Marčík.
 • 19. 4. 2017  Tomáš Sedláček
  Ekonom, bývalý poradce prezidenta a ministra financí, vyučující FSV UK a University of New York in Prague
 • 2. 5. 2017  Vladimír Volráb
  Farář Československé církve husitské, národní koordinátor Světové společnosti pro křesťanskou meditaci v ČR
 • 17. 5. 2017 Jan Jandourek
  Sociolog, spisovatel, publicista
 • 13. 6. 2017  Peter Tavel
  Psycholog, dominikán, děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, výzkumník na plachetnici přes oceán.
 • Jindřich Štreit: Brána naděje
  Výstava velkoformátových fotografií
 • Neratov
  Příběh proměny pohraničního poutního místa, kraje a lidí. Výstava fotografií.
 • Hana Junová
  Psychoterapeutka a supervizorka, viceprezidentka správní rady Rafael Institutu.
 • Ladislav Heryán
  Kněz, salesián, hudebník, biblista.
 • Helena Klímová
  Psychoterapeutka, publicistka. Signatářka Charty 77, čestná prezidentka Rafael Institutu.
 • Jiří Hájíček
  Jihočeský spisovatel, držitel ceny Magnesia Litera.

Hostem Člověka v dialogu měl být v letošním roce také prof. Zygmunt Bauman, polsko-britský sociolog , čestný profesor University of Leeds, autor konceptu tekuté modernity, jeden z nejvýznamnějších myslitelů posledních desetiletí. Zygmunt Bauman zemřel 9. 1. 2017 ve věku 91 let. I když se s ním již osobně nesetkáme, zůstane člověkem, jehož myšlenky budou nepochybně dál vstupovat do mnoha dialogů, které tu povedeme. 


Proběhlo

Záznamy všech přednášek najdete v archivu nebo na našem youtube kanále.

14. února 2017 – Kateřina Lachmanová
Překážky usmíření

Anotace | Audiozáznam

17. ledna 2017 – Anna Hogenová
Důstojnost v tekuté době

Anotace | Audio z přednášky | Audio z diskuze

13. prosince 2016 – Róbert Bezák
Stvoření člověka

Anotace | Audiozáznam

15. listopadu 2016 – Josef Koutecký
Fenomén dotyku

AnotaceAudiozáznam

Záznamy starších přednášek z let 2015-2016 najdete v archivu.

2016: Róbert Bezák – Josef Koutecký – Jan Poněšický – Kateřina Lachmanová, Pavel Pola – Helena Klímová – Helena Illnerová – Marek Orko Vácha – Marek Eben – Jana a Jindřich Kalinovi – Otmar Oliva, Robert Svatoň

2015: Pavel Fischer – Jan Sokol – Anna Hogenová – Šárka Kárová – Jan Sokol, Klára Holíková, Tereza Engelová – Miroslav Bárta – Vladislav Chvála, Ludmila Trapková, Jan Poněšický

clovek v dialogu

Připravujeme

  08. 03. 2017 Ivana Noble

  22. 03. 2017 Jiří Drahoš

  05. 04. 2017 Divadlo Víti Marčíka

19. 04. 2017 Tomáš Sedláček

  02. 05. 2017 Vladimír Volráb

  17. 05. 2017 Jan Jandourek

 13. 06. 2017 Peter Tavel