Kdy a jak se slaví

Slavnost korunovace milostné sošky dítěte Ježíše se každoročně slaví o první květnové neděli. Jezulátko bývá po celou sobotu a neděli vystaveno v presbytáři, aby se s ním věřící mohli setkat z větší blízkosti. V sobotu večer po mši svaté se konává průvod s kopií sošky. Hlavní poutní mše s korunovací sošky Dítěte Ježíše bývá slavena v neděli v 10 hodin.
Letos připadá datum slavnosti na neděli 7. května 2017.

cor-1

Důvod a význam

Tato slavnost má původ v historii. Velkými ctiteli Jezulátka byl rod hrabat Martiniců. Z jejich podnětu se v roce 1651 konalo procesí se soškou Jezulátka po pražských chrámech. V roce 1655 pražský biskup slavnostně ověnčil milostnou sošku korunkou, kterou nechal zhotovit  nejvyšší purkrabí království českého Bernard z Martiniců. Novou korunku dostalo Jezulátko při slavnosti korunovace v roce 1820. V současné době zdobí Ježíška korunka od papeže Benedikta XVI., kterou mu daroval při své návštěvě Prahy v roce 2009.

cor-2