Zpět na všechny aktuality

14.11. Ladislav Heryán

Jaký bůh, taková spiritualita.
Jaká spiritualita, taková společnost.

Přednáška z cyklu Člověk v dialogu 2017: Hledání spirituality v tekuté době
v úterý 14.11. 2017 od 19 hodin.

Je-li znakem naší společnosti určitá uzavřenost a radikalizace, je možné ji hledat v jejím hodnotovém vyprázdnění ve smyslu Ježíšova principu „nemůžete sloužit Bohu i mamonu“? Je tento Ježíšův princip případně návodem k jedné z možností k cestě k otevřenosti a dialogu?

Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. – kněz, salesián, biblista, pedagog, muzikant

Za podporu projektu děkujeme Ministerstvu kultury ČR a MČ Praha 1.