Zpět na všechny aktuality

Kateřina Lachmanová: Překážky usmíření

úterý 14. 2. 19:00 v Kostele Pražského Jezulátka

Mnozí z nás vědí dobře, že láska, a tím i odpuštění a ochota k usmíření jsou v křesťanském životě naprosto podstatné. Přesto v praxi mnohdy narážíme na limity našich různých povah, někdy i na mentalitu doby, která nás nevědomky formuje víc než evangelia.

PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD., teoložka a psycholožka, autorka řady knih z oblasti křesťanské spirituality. V současnosti pracuje jako šéfredaktorka Karmelitánského nakladatelství.

Člověk v dialogu je pravidelný cyklus přednášek a setkání v kostele Pražského Jezulátka. V letošním roce se věnujeme Hledání spirituality v tekuté době. Připravovaný program a záznamy přednášek najdete zde.