Zpět na všechny aktuality

2. 5. Vladimír Volráb: Vnitřní pouť

Tradice křesťanské meditace odpovídá na současnou polarizovanou a mnohdy rozvrácenou společnost cestou kontemplativní zkušenosti v hloubce každého člověka. Ta překonává a léčí rány rozdělení, přináší vnitřní mír v dnešním moderním a neklidném světě.

Přednáška s úvodem do křesťanské meditace
v úterý 2. 5. v 19:00 v kostele Pražského Jezulátka.

Mgr. Vladimír Volráb – farář a vikář Církve čs. husitské, student doktorského programu na HTF UK, učitel a národní koordinátor Světového společenství pro křesťanskou meditaci (WCCM) v České republice.

Večer probíhá v rámci cyklu Člověk v dialogu 2017: Hledání spirituality v tekuté době.