Zpět na všechny aktuality

20. 2. 19:00 Etika se rodí v rodině

Zveme vás na přednášku z cyklu Člověk v dialogu 2018: Etika v době vykloubené
v úterý 20. února od 19:00 v kostele Pražského Jezulátka.

Ludmila Trapková, Vladislav Chvála:
Etika se rodí v rodině

Na přelomu tisíciletí se měnila etika povinnosti v etiku odpovědnosti. S jakými etickými dilematy se dnešní podoby rodin potýkají? 
Každá rodina má svou vlastní rodinnou kulturu, která se utváří, proměňuje a předává z generace na generaci. Co to znamená pro dítě, ve kterém se spojily dva původní rody jeho rodičů? A co pro dítě v rodinách složených z více než dvou rodičů a dvojích trojích dětí? A jak to všechno souvisí s nemocností v rodinách?
Etika je společenská úmluva, která vykresluje hranici mezi „normálním“ a „nenormálním“, mezi morálním a nemorálním. Pro dítě je vždy „normální“ prostředí, do kterého se narodí. Rodiče jsou jeho prvotním prostředím. 
Co to znamená pro zdraví celé společnosti?
Autoři budou klást více otázek než odpovědí.

Psycholožka PhDr. Ludmila Trapková a psychiatr MUDr. Vladislav Chvála pracují již dvacet let především s rodinami s psychosomatickým onemocněním. Vyučují rodinnou terapii v Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci. Společně napsali Rodinná terapie psychosomatických poruch (2004), Rodinná terapie a teorie jin-jangu (2008) a Žena a muž v rodině – rozhovory (2015).