Zpět na všechny aktuality

Člověk v dialogu: 17.1. Anna Hogenová

Projekt Člověk v dialogu má za sebou dvouletou historii a 23 večerů. Do nového roku vstupuje s celoročním tématem Hledáním spirituality v tekuté době. Prvním letošním hostem bude filozofka Anna Hogenová se svou přednáškou Důstojnost v tekuté době v úterý 17.1. od 19 hodin.

Člověk v dialogu 2017: Hledání spirituality v tekuté době

Znovu objevujeme, že naše identita a zakotvenost v tomto současném světě vyžaduje nejen pevný postoj propojený se zemí, ve které žijeme, ale také pohled upřený nahoru. Zdravá spiritualita či vertikála, tento přesahující a zároveň tvůrčí rozměr lidského života, nám dává schopnost tvořivé síly k spoluutváření lidské společnosti, podílení se na obecném dobru a vlévání naděje životu.

17.1. 19:00 Anna Hogenová: Důstojnost v tekuté době

Pravda jako správnost. Člověk jako předmět. Ve všech procesech člověka převažuje technická deskripce a kontrola. Umožňuje nám takové myšlení poznávat člověka a nahlédnout jeho důstojnost?

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. je česká filosofka, fenomenoložka, vyučuje na Pedagogické a Husitské teologické fakultě UK.