Zpět na všechny aktuality

Člověk v dialogu 2019: Hledání smyslu

Vždycky se někde něco zamotá. Přesto víme, že se nám v mnohém podařilo nalézt to, co dávalo smysl našemu životu, naší práci nebo dokonce našemu utrpení. Zbaveni přílišné sebestřednosti a naopak zacíleni za hranice vlastního já nebo dokonce skrze sebepřesahující činy, jsme zakusili něco, o čem bychom mohli říci, že to z nejběžnějšího a každodenního života vytváří umělecké dílo. Jde o to, co život očekává od člověka, a ne naopak. V tomto roce Člověka v dialogu se chceme věnovat tématu Hledání smyslu. Nenápadným průvodcem nám bude život a dílo Viktora Frankla (1905-1997).

Srdečně vás zveme na první přednášku roku 2019

Dana Krausová: Má smysl se v dnešní době ptát po smyslu?
v úterý 22.1. od 19:00

Absence hodnot vnáší do osobního života i do života společnosti pocit prázdnoty a bezesmyslnosti, a to nezávisle na úspěchu a prosperitě. Žít hodnoty je odlišné od uspokojování potřeb. Hodnoty vycházejí z duchovního rozměru člověka a jsou cestou ke smyslu. Neurolog a psychiatr V. E. Frankl ve své době poukázal na důležitost hledání smyslu pro duševní zdraví člověka. Smysluplný život je život vedený v dialogu. V dialogu se sebou, s druhými, se svým svědomím nacházíme hodnoty. To předpokládá odvahu a rozhodnutí poctivě reflektovat sám sebe a pravdivě vnímat realitu.

PhDr. Dana Krausová – klinická psycholožka a psychoterapeutka, lektorka vzdělávání v logoterapii a existenciální analýze.