Zpět na všechny aktuality

Člověk v dialogu: Ivana Noble 8. 3.

Dialog jako společná cesta do nové duchovní krajiny.
Přednáška z cyklu Člověk v dialogu: Hledání spirituality v tekuté době.
Ve středu 8. března od 19 hodin v kostele Pražského Jezulátka.

Ztráta stálosti, pevných hodnot, opor ve společnosti, trvalých vztahů i pracovních míst patří k charakteristickým rysům “tekuté” společnosti naší doby. Jsme konfrontováni s nárokem být trvale k dispozici. Nová média s sebou přinesla nejen nové možnosti, ale i nové závislosti a nové způsoby jak manipulovat to, k čemu se chováme, jako by to byla skutečnost.

Kde hledat a nacházet ticho a vnitřní prostor nezbytné pro dialog s Bohem i s druhým člověkem? Jak se vyhnout pokušení obývat iluzorní světy, abychom neztratili duchovní radost? Abychom se sobě navzájem nestali cizinci a abychom nezapomněli na solidaritu s potřebnými?

Prof. Ivana Noble, PhD. – teoložka, farářka Československé církve husitské, pedagožka na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy