Zpět na všechny aktuality

Etika v době vykloubené

Člověk v dialogu vstupuje do čtvrtého ročníku s tématem Etiky v době vykloubené. Od roku 2015 se v kostele Pražského Jezulátka v rámci Člověka v dialogu uskutečnilo 36 akcí, kterých se zúčastnilo bezmála pět tisíc lidí. 

Letošním tématem bude Etika v době vykloubené.

„Doba je vymknuta z kloubů“ (Shakespeare – Hamlet)

Málokdo si klade otázku po smyslu. Jsme svědky rozmělňování společenského éthosu. Mnohé, co jsme před nedávnem považovali v životě společnosti za nemyslitelné, se stává téměř jeho běžnou součástí. Neptáme se, zda to či ono je pro náš život a naše vztahy dobré. Neptáme ani tolik po smyslu, ale ptáme se pouze, zda je to uskutečnitelné.  A možné je ledacos. To, co bylo včera pokládáno za pevné, stabilní a neměnné, je dnes v pohybu s jedinou, a jestli vůbec, položenou otázkou:  Jakým způsobem lze tuto možnost zrealizovat? Chceme v tomto roce „Etiky v době vykloubené“ společně hledat, jak zpevnit a čím řídit naše svobodné a odpovědné jednání.

Program Člověk v dialogu 2018: Etika v době vykloubené

Archiv – video a audiozáznamy z let 2015-2017

facebook/clovekvdialogu