Chcete dostávat Kerit e-mailem? Napište nám na mail@pragjesu.cz.


Ohlédnutí za rokem 2020 – Číst pdf

 • V obrazech a krátkých textech se s námi můžete ohlédnout za uplynulým rokem. Děkujeme za něj. I za vás, kteří jste se na něm s námi podíleli.

Ohlédnutí za rokem 2019 – Číst pdf

 • Loňský rok byl plný setkání, příběhů a života – podívejte se s námi zpět v čase..

Prosinec 2019 – Číst pdf

 • Zpřístupnění kostela
 • Vánoce u Jezulátka a vykročení do nového roku
 • Nový chór a socha
 • Jak pokračuje restaurování hlavního oltáře

Duben 2019 – Číst pdf

 • Velikonoce
 • Stopy života – středoškolští studenti u Pražského Jezulátka
 • Očekávání – skleněná instalace Lenky Stejskalové Skoumalové
 • Pozvánky: 5. 5. Slavnost korunovace | 24. 5 . Noc kostelů | 4.6. fotograf Václav Sojka: Duše Krajiny

Ohlédnutí za rokem 2018 – Číst pdf

 • Co se dělo u Pražského Jezulátka v roce 25. výročí obnovy kláštera?

Prosinec 2018 – Číst pdf

 • Vynést na povrch – Na první adventní neděli se v Kostele Pražského Jezulátka po dvou letech intenzivní práce restaurátorů odkryl historický hlavní oltář. Na první pohled si na něm můžeme všimnout výrazných a ojedinělých barev sloupů i soch
 • Hledání smyslu – Člověk v dialogu 2019 –  zacíleni za hranice vlastního já nebo dokonce skrze sebepřesahující činy, jsme zakusili něco, o čem bychom mohli říci, že to z nejběžnějšího a každodenního života vytváří umělecké dílo

Červenec 2018 – Číst pdf

 • Buď světlo! Noc kostelů s Petrem Brandlem
 • Výstava Osudová léta. Totalita očima našich farníků
 • Richard Rohr: Spiritualita pro obě poloviny života. Pozvání na přednášku 23.7.
 • Co se u nás děje

Ohlédnutí za rokem 2017 – Číst pdf

 • Kostel Pražského Jezulátka – duchovní brána Prahy

Prosinec 2017 – Číst pdf

 • Vánoční přání s otiskem dlažby kostela vytvořila padesátka lidí s malířem Patrikem Háblem. Teď putuje do celého světa.
 • Už přes padesát školních tříd se vydalo objevovat stopy lidí minulosti i současnosti v kostele Pražského Jezulátka.
 • Díky podpoře mnoha dárců pokračuje restaurování hlavního oltáře
 • Člověk v dialogu 2018: Etika v době vykloubené. Jan Sokol, Václav Moravec, Richard Rohr a mnozí další.

Červenec 2017 – Číst pdf

 • 7 kg různobarevného prášku, 3200 návštěvníků a několik stovek cínových Jezulátek. Noc kostelů.
 • Proč je v kostele lešení? Restaurování hlavního oltáře.
 • Kapitula Řádu bosých karmelitánů a nový převor Kláštera Pražského Jezulátka
 • Jindřich Štreit: Brána naděje a Obnova Neratova. Podzimní výstavy v kostele.

Duben 2017 – Číst pdf

 • Kdyby do zahrady naší vešel Pán
 • Druhý člověk je dar. Setkání s Lazarem v postní době
 • Slavnost korunovace Pražského Jezulátka 7. 5. 2017
 • Novinky v muzeu Pražského Jezulátka
 • Člověk a prostor. Odlévání. – Pozvání na Noc kostelů 9.6.2017

Prosinec 2016 – Číst pdf

 • Adventní setkání
 • Člověk v dialogu 2017: Hledání spirituality v tekuté době
 • Vánoce očima dětí

Červenec 2016 – Číst pdf

 • Dialog prostorů – Noc kostelů u Pražského Jezulátka
 • Chodit mezi nimi tak, jako se pohybujeme ve světě. Čtrnáct skutků milosrdenství v 19 obrazech
 • Terezie z Lisieux – prorocký hlas pro naši dobu
 • „Zbourat všechny chátrající a neobydlené domy a vysázet nové stromy.“ Projekt Stopy pro školy.

Březen 2016 – Číst pdf

 • Proměny kostela
 • Slavnost korunovace Pražského Jezulátka
 • Misie Pražského Jezulátka v Africe
 • Člověk v dialogu – program