Zvětšit celou výstavu


Zvětšit celou výstavu

Zvětšit celou výstavu

Proč a jak vznikla tato výstava

Každé výročí je dobrou příležitostí k zastavení a ohlédnutí se; a letos se jich sešlo hned několik. Připadalo nám důležité připomenout si i na tomto místě roky, které daly vzniknout zemi, v níž dnes žijeme, a které ji také uvrhly na dlouhých čtyřicet let do nesvobody a totality. Období komunistické diktatury zmařilo nebo bolestně poznamenalo životy mnohým lidem i v našem okolí, a my to možná ani netušíme.
Nechali jsme tedy vyprávět pamětníky, kteří chodí do našeho kostela, a ze střípků jejich příběhů jsme začali skládat tuto mozaiku. Můžeme v ní zahlédnout něco z tíživosti oné doby. Ne snad abychom naříkali nad minulostí nebo někoho litovali, ale spíš proto, abychom pochopili, že do tohoto příběhu patříme. Poznání minulosti nás může naučit brát na sebe odpovědnost za přítomnost a budoucnost. Snad k tomu přispěje i tato výstava.
P. Pavel Pola OCD
Klášter Pražského Jezulátka

Výběr ze vzkazů v návštěvní knize výstavy

červen-říjen 2018

„Je to krásná výstava. Doufáme, že tito lidé odteď už budou stále žít ve svobodě a míru.“
Martin a Inge, Nizozemsko

„Silná ukázka hrůz a smutku, které lidé zažili. Ať se poučíme z historie a nedopustíme, aby se takové věci znovu staly nikomu dalšímu – ať je z jakékoli země, jakéhokoli náboženského vyznání, jakékoli barvy pleti a jakékoli sexuální orientace. To, co teď svět potřebuje, je láska.“ Chris, Austrálie

„Děkujeme vám všem za sdílení vašich příběhů Lidem, kteří žijí v liberálních demokraciích a užívají svobod, je třeba připomínat, jak jiní trpěli a trpí pod represivními režimy.“ Irsko

„Je strašidelné, že tolik dnešních mladých a „levicových“ politiků si myslí, že komunismus je fajn. Díky že pomáháte lidem otevřít oči.“ Velká Británie

„Teď můžete mluvit, ale my stále nemůžeme. Blahopřejeme!“ Čína

„Velmi dobrá výstava. Všichni Ukrajinci rozumějí vaší bolesti a jsme s vámi.“

„Odpusťte nám, dobří lidé. V srdcích prostých lidí z Ruska je bolest…“

„Byla to hrozná léta. Rok 1968 mě dohnal do Švédska. Nechtělo se mi žít ve strachu a nesvobodě. Bojím se stále o tuto zemi. Děkuji za připomínkovou výstavu. Vrátila jsem se zpět.“

„Po přečtení osudů si kladu otázku, zda to bylo zbabělé s ročním synem v roce 1968 emigrovat. Připravili jsme sice dobrý život pro své dvě děti, ale můj a manželův život byl ztracený, protože jako rodilá Pražačka tíhnu stále k Čechám a proto když můžu a pokud to zdraví dovolí sem jedu a při každé návštěvě nevynechám návštěvu u Jezulátka.“ Jiřina

„Děkujeme za vaši úžasnou práci na sestavení této výstavy. Nesmíme zapomenout. Odešla jsem před 50 lety a nyní se vracíme s maminkou, které je 103 let, téměř každý rok.“ Jana a Marie S., Kalifornie

„Děkujeme za zajímavou výstavu. Čeští lidé tolik trpěli. Moje rodina musela opustit Polsko, Ukrajinu a Litvu v roce 1913. Jsem ráda, že jsem zpátky, abych navštívila svoji slovanskou rodinu. Ať nám Bůh žehná a ať všichni žijeme v míru.“ Maria, New York, 67 let

„Moje teta z Bratislavy byla na návštěvě Spojených států v srpnu 68. Viděla invazi v americké televizi. Nemohla tomu uvěřit. Když odjížděla zpátky, plakali jsme.“ Chicago, USA

„Svoboda není zadarmo. Všichni, kdo přežili éru komunismu a sdílejí pravdu, nepřestávají sdílet svobodu, kterou si zasloužili.“ Burke, USA

„Moc děkuji za krásná svědectví. Velké dějiny se skládají z osudů jednotlivých lidí. A přes všechny překážky a trápení je má Bůh ve svých rukách. Mějme odvahu mu důvěřovat a být svědky jeho lásky.“
Sestra M. Dolores

„Bouřlivá historie. Doufejme, že pokojnější budoucnost.“ Irsko

„Modleme se všichni, ať se tato doba již nikdy neopakuje. Kéž nás milostiplné Pražské Jezulátko drží pevně za ruku.“ Olga, poutnice z Moravy z podhostýnského regionu

„Za svobodnou Prahu!“ Carlo, Selina a další z Itálie

„Komunismus musí padnout, osvoboď celý svět od diktatury. Lásku a mír pro všechny bratry a sestry, kteří bojují s režimem.“ návštěvnice z Ukrajiny

„Ať jsou Evropa a svět zbaveny hrozného a zločinného komunistického režimu, který vraždí.“
Alberto, Španělsko

„Měli jsme blízko k vašim podmínkám, naštěstí jsme se nestali sovětským satelitem.“ Itálie

„Děkujeme: Je vždycky důležité uvědomit si, jaký dar je, že žijeme ve svobodě.“ Anne, Německo

„Díky za sdílení vašich příběhů. Inspirují nás a připomínají, že každý člověk si v životě zasluhuje příležitost a důstojnost.“

„Ať je budoucnost České republiky tak pevná, krásná a pokojná jako duše českých lidí.“

„Je velmi inspirativní číst všechny tyto životní příběhy. A je velmi silné si všimnout, jak pozitivní jsou poznámky na konci každého příběhu – přání pro mladou generaci. Těmto lidem vzal často nacismus a komunismus jejich sny, ale přesto vkládají naději do budoucích generacích: to předpokládá odpuštění.“ Barbara a Lynn, Austin, Texas

„Silná výstava – děkuji. Ukážu fotky a budu o tom vyprávět mým studentům na Seton Hill University v Greensburgu v Pennsylvánii. Boží milost pro nás pro všechny.“ USA

„Skvělé jsou vzkazy pro mladé lidi, to nejsou prázdná slova!“ V. Šimáček, Uherské Hradiště

„Prosím, sdílejte historii i nadále s námi, mladou generací! Moc to potřebujeme. Dobrá práce! Díky.“ Eleni

„Nikdy neztraťte víru v lidskost.“ Ahmed

„Odvaha tvoří historii a odvaha je důležitá pro naši historii. Když ztratíme odvahu, je historie zapomenuta“. Rose, Africa

„Díky, že jste vydrželi a neztratili víru.“ James H., Oregon, USA

„Tak strašná historie a velká statečnost těch, kdo se objevili na panelech! Díky za tuhle cestu.“
Jenni, USA

„Odvaha těchto lidí bere dech. Jsme turisté, kteří se přijeli podívat na krásnou architekturu a bydlíme v luxusním hotelu. Mohli jsme jet domů, aniž bychom měl ponětí o tomto utrpení a perzekucích, kterými trpěli tito hrdí lidé. Děkujeme, že jste nám je odhalili.“ Coonksovi, Devon, Velká Británie

„Blahopřejeme k výstavě. Číst svědectví „obyčejných“ lidí, ještě živých, je velmi dojemné a je to cenné poučení.“ Itálie

„Velmi dojemné příběhy od statečných lidí, kteří prožili tak strašné doby. Děkuji za sdílení vašich příběhů.“ USA

„Děkuji mnohokrát! Neumím vyjádřit, jak se cítím po přečtení vašich svědectví. Všechno dobré po celý zbytek vašeho života!“

„Díky za otevření očí a srdce.“

Vytvořil

Klášter Pražského Jezulátka, 2018

Na přípravě výstavy spolupracovali: Petr Buchta, Hana Říhová, Jana Šamánková

Děkujeme

Všem devíti pamětníkům,  že nám dali nahlédnout do svých životních příběhů

M & J Turnbull za překlad do angličtiny

MČ Praha 1 za finanční podporu

Formě Logosign za tisk výstavy