Vyhlášení výsledků ročníku 2018/9 proběhlo 26.1.2019.

Soutěže se zúčastnilo 299 dětí z Česka a Slovenska. Absolutní vítězkou se stala Barbora Míšková ze ZŠ Parentes Prahy.

Tabulka vítězů

téma soutěže

Tématem výtvarné soutěže je „Vánoční betlém a Ježíšovo narození

kategorie

Soutěžící jsou rozděleni do tří věkových kategorií:

1. kategorie: 4–7 let
2. kategorie: 8–11 let
3. kategorie: 12–15 let

pravidla soutěže

– každý soutěžící může předložit pouze jedno výtvarné dílo

– formát: obraz A4

– technika: libovolná

– na zadní straně práce musí být uvedeno:

  • jméno a příjmení soutěžícího
  • věk
  • adresa, kontaktní e-mail / telefon
    (u prací zasílaných školou či farností postačuje razítko s kontaktními údaji)

– výtvarné práce nerámujte

– výtvory zaslané do soutěže si klášter ponechá a vyhrazuje si právo s nimi disponovat a dále je prezentovat

zaslání výtvarných prací

Přijímání výtvarných prací do soutěže končí ve čtvrtek 20. prosince 2018
(výtvarné práce doručené po tomto termínu, nebudou již do soutěže zařazeny)

Obrázky zasílejte nebo osobně doručte na adresu:

Klášter Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, 118 00 Praha 1
na obálku uveďte: Soutěž „Vánoce očima dětí“

hodnocení

Při udělování cen se bude porota řídit následujícími hledisky:

1. originalita námětu
2. spontánnost provedení
3. technika provedení

Porota udělí následující ceny:

cena za absolutní vítězství
1.–3. cena za originalitu námětu ve všech třech kategoriích
1.–3. cena za spontánnost provedení ve všech třech kategoriích
1.–3. cena za techniku provedení ve všech třech kategoriích

vyhlášení vítězů

proběhne v sobotu 26. ledna 2019 od 14 hodin v kostele Pražského Jezulátka.

O výsledcích soutěže budeme vítěze předem informovat (prostřednictvím školy či farnosti).

Nejzajímavější práce budou vystaveny v kostele Pražského Jezulátka.

V Praze 30. října 2018

Kontaktní osoba:

Hana Říhová
+420 257 533 646
mail@pragjesu.cz


Soutěž probíhá v rámci projektu Stopy – Objevování stop lidí minulosti a současnosti v kostele Pražského Jezulátka, který je spolufinancován Evropskou unií. www.pragjesu.cz/stopy