téma soutěže

Tématem výtvarné soutěže je „Vánoční betlém a Ježíšovo narození“

kategorie

Soutěžící jsou rozděleni do tří věkových kategorií:

1. kategorie: 4–6 let
2. kategorie: 7–11 let
3. kategorie: 12–15 let

pravidla soutěže

– každý soutěžící může předložit pouze jedno výtvarné dílo

– technika: libovolná

– formát: obraz A4

– na zadní straně práce musí být uvedeno:

  • jméno a příjmení soutěžícího
  • věk
  • adresa, kontaktní e-mail / telefon
    (u prací zasílaných školou či farností postačuje razítko s kontaktními údaji)

– výtvarné práce nerámujte

– výtvory zaslané do soutěže si klášter ponechá a vyhrazuje si právo s nimi disponovat a dále je prezentovat

zaslání výtvarných prací

Přijímání výtvarných prací do soutěže končí v pondělí 19. prosince 2016
(výtvarné práce doručené po tomto termínu, nebudou již do soutěže zařazeny)

Obrázky zasílejte nebo osobně doručte na adresu:

Klášter Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, 118 00 Praha 1
na obálku uveďte: Soutěž „Vánoce očima dětí“

hodnocení

Při udělování cen se bude porota řídit následujícími hledisky:

1. originalita námětu
2. spontánnost provedení
3. technika provedení

Porota udělí následující ceny:

cena za absolutní vítězství
1.–3. cena za originalitu námětu ve všech třech kategoriích
1.–3. cena za spontánnost provedení ve všech třech kategoriích
1.–3. cena za techniku provedení ve všech třech kategoriích

Vyhlášení vítězů proběhne v sobotu 28. ledna 2017 od 14 hodin v kostele Pražského Jezulátka. O výsledcích soutěže budeme vítěze předem informovat (prostřednictvím školy či farnosti).

Nejzajímavější práce budou vystaveny v kostele Pražského Jezulátka.

V Praze 27. října 2016

Kontaktní osoba:

Hana Říhová
+420 257 533 646
mail@pragjesu.cz

IMG_0847 IMG_0870 IMG_0878 IMG_0901 IMG_0908 IMG_0933 IMG_0947