Nejbližší pořad bohoslužeb

Úterý

9.00 česká mše
18.00 česká mše
(otevřeno 8.30-19.00)

Středa

9.00 česká mše
18.00 česká mše
(otevřeno 8.30-19.00)

Člověk v dialogu 2019

Hledání smyslu

4. 9. Divadlo Víti Marčíka: Labyrint světa
17.9. Marcela Řezníčková

Aktuality

4.9. Víťa Marčík: Labyrint světa

Představení vyprávěné za pomoci loutek a kulisy, která je obrazem labyrintu. Všudybud a Mámení provázejí Víťu Marčíka labyrintem světa, aby nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci.

18.6. – Tvůrce veškeré krásy

Benediktinka Marie Magdalena Fuxová nás svou hrou na housle a svým slovem provede symbolikou Bachových Sonát a partit. Večer z cyklu Člověk v dialogu v obnoveném chóru.