Nejbližší pořad bohoslužeb

Čtvrtek

9.00 česká mše
17.00 anglická mše
18.00 česká mše
(otevřeno 8.30-19.00)

Pátek

9.00 česká mše
18.00 česká mše
(otevřeno 8.30-19.00)

Každý pátek po večerní mši tichá eucharistická adorace

Člověk v dialogu 2019

Hledání smyslu

4. 9. Divadlo Víti Marčíka: Labyrint světa
17.9. Marcela Řezníčková: Jak (ne)patří smrt a utrpení do života
8.10. Edo Jaganjac: Život ve válce

Aktuality

4.9. Víťa Marčík: Labyrint světa

Představení vyprávěné za pomoci loutek a kulisy, která je obrazem labyrintu. Všudybud a Mámení provázejí Víťu Marčíka labyrintem světa, aby nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci.