Nejbližší pořad bohoslužeb

Pátek

9.00 česká mše
18.00 česká mše

Každý pátek po večerní mši tichá eucharistická adorace

Sobota

9.00 česká mše
17.00 španělská mše
18.00 česká mše

Podpořte misie ve středoafrické republice

Aktuality

srdce

„Posilněte svá srdce“

Poselství papeže Františka k postní době 2015

20150129_191255

Čtvrteční modlitby

07.02.2015

Každý čtvrtek po večerní eucharistii, cca od 18.30 do 19.15 probíhá v kostele společná modlitba. Jste zváni připojit se ke společnému zpěvu, meditaci Božího slova, tiché modlitbě a k prosbám za potřeby každého z nás, za poutníky, kteří přicházejí do našeho kostela, za lidi v nouzi…