Obnova veřejného prostoru před kostelem

Do kostela Pražského Jezulátka přichází ročně 500 tisíc lidí na bohoslužby, přednášky, prohlídku kostela, tichou modlitbu či chvíli zastavení. Slouží místním obyvatelům i poutníkům a návštěvníkům z celého světa. V sousedství se nachází základní škola. Projektem obnovy veřejného prostranství chceme zpřístupnit kostel všem návštěvníkům včetně lidí na vozíku či rodičů s kočárky a vybudovat pro návštěvníky odpovídající zázemí.

Slovo architekta

„Náměstíčko“ při Karmelitské ulici, před vstupem do Kostela Panny Marie Vítězné, nese všechny rysy podmanivé krásy pražských veřejných prostranství, které dostaly svoji podobu v baroku. Dokáží se hluboko vrýt do paměti, stávají se nezapomenutelnými a okamžitě v mysli naskakuje jejich charakteristická podoba. Čím to je? Karmelitská ulice je v místě kostela rozšířena, a tím získává jakési respirium. To ale není samoúčelné, dále hlouběji expanduje pomocí trojice krásných barokních schodišť na půvabnou barokní terasu, která k sobě přimyká čarokrásné barokní průčelí kostela karmelitánů. Mnohovrstevnatý městský veřejný prostor, jakých není mnoho! Minimálně tři předěly, které jej strukturují a dávají jeho návštěvníkovi pocit velkolepého zážitku, jaký umí zinscenovat jen pražské baroko. Je to scénografie, která může být vylepšena, ale nesmí být poškozena!

K tomu, aby mohl být přístup bez bariér plnohodnotně vybudován, lze využít stávající situace, neboť barokní terasa se schodišti je v tak neuspokojivém stavebním stavu, že je nanejvýš nezbytné ji opravit, zcela rozebrat a znovu přesně složit na nových pevných základech. Posunutím celé terasy o cca 1,7 metru směrem ke Karmelitské ulici, lze získat prostor pro vytvoření přístupových ramp skrytých při pohledu z ulice za barokní balustrádou. V duchu barokního myšlení je možné vytvořit bezbariérové spojení, které poslouží návštěvníkům kostela i základní školy. Zásah, který přináší velmi vysokou přidanou hodnotu uživatelům veřejného prostoru, je při pohledu z Karmelitské ulice téměř nepostřehnutelný.“ 

Ing. arch. Josef Pleskot, autor projektu

Jak bude obnovený prostor vypadat?

Pohled na průčelí s trojramenným schodištěm zůstane prakticky nezměněný, zachovány zůstanou i stromy a zeleň. Schodiště a balustráda terasy se posunou o 1,7 metrů směrem do ulice. Tím vznikne prostor pro rampu, která ale bude skryta za stěnou terasy a balustrádou. Schodiště, dlažba a balustráda, které jsou v havarijním stavu, budou odborně restaurovány. Pod terasou vznikne nový prostor pro návštěvníky se sociálním zařízením a krytým prostorem, kde bude možné se shromáždit, provést výklad apod. Prostor pod terasou bude koncipován tak, aby v budoucnu bylo možné zpřístupnit jedinečné podzemní prostory pod kostelem.

Časový horizont

Září 2019 – záměr obnovy schválen odborem památkové péče MHMP; hydrogeologický průzkum potvrdil, že připravovaná obnova v žádném případě neovlivní podzemní vody.

Podzim 2019 – v současné době probíhají práce na dokumentaci pro stavební řízení a restaurátorský průzkum dlažby a zábradlí

Listopad 2019 – začne probíhat archeologický průzkum.

2020-2021 – předpokládaná realizace úprav. Kostel zůstane v průběhu renovace otevřen.

Jak můžete pomoci?

Projekt obnovy můžete podpořit darem Klášteru Pražského Jezulátka (číslo účtu 6024090001/2700). Pro vystavení potvrzení o daru nás kontaktujte na mail@pragjesu.cz.

 

současný stav

budoucí stav – schodiště vysunuta o 1,7 m směrem do ulice

rampa a vstupy budou z čelního pohledu téměř neviditelné

vstup na rampu a do prostoru pod terasou bude skrytý pod středovým schodištěm

budoucí uspořádání terasy z nadhledu

rampa vyústí na terase kostela