Kdy a jak se slaví

Slavnost korunovace milostné sošky dítěte Ježíše se každoročně slaví o první květnové neděli. Jezulátko bývá po celou sobotu a neděli vystaveno v presbytáři, aby se s ním věřící mohli setkat z větší blízkosti. V sobotu večer po mši svaté se konává průvod s kopií sošky. Hlavní poutní mše s korunovací sošky Dítěte Ježíše bývá slavena v neděli v 10 hodin.
Letos připadá datum slavnosti na neděli 7. května 2017. Program slavnosti.

Důvod a význam

Tato slavnost má původ v historii. Velkými ctiteli Jezulátka byl rod hrabat Martiniců. Z jejich podnětu se v roce 1651 konalo procesí se soškou Jezulátka po pražských chrámech. V roce 1655 pražský biskup slavnostně ověnčil milostnou sošku korunkou, kterou nechal zhotovit  nejvyšší purkrabí království českého Bernard z Martiniců. V současné době má soška Jezulátka tři korunky. V den slavnosti je korunována korunkou z roku 1767. Novější korunka z roku 1820 je k vidění v muzeu, stejně jako korunka, kterou mu daroval při své návštěvě v roce 2009 papež Benedikt XVI.

cor-2