Kdy a jak se slaví

Slavnost korunovace milostné sošky dítěte Ježíše se každoročně slaví o první květnové neděli. Jezulátko bývá po celou sobotu a neděli vystaveno v presbytáři, aby se s ním věřící mohli setkat z větší blízkosti. V sobotu večer se konává průvod s kopií sošky. Hlavní poutní mše s korunovací sošky Dítěte Ježíše bývá slavena v neděli v 10 hodin.
V roce 2020 a 2021 se slavnosti nekonaly z důvodu omezení konání veřejných akcí v souvislosti s nebezpečím nákazy virem Covid 19.
Slavnost Korunovace v roce 2022 se bude konat v neděli 1. května.  Pro další informace sledujte naše webové stránky. 

Důvod a význam

Tato slavnost má původ v historii. Velkými ctiteli Jezulátka byl rod hrabat Martiniců. Z jejich podnětu se v roce 1651 konalo procesí se soškou Jezulátka po pražských chrámech. V roce 1655 pražský biskup slavnostně ověnčil milostnou sošku korunkou, kterou nechal zhotovit  nejvyšší purkrabí království českého Bernard z Martiniců. V současné době má soška Jezulátka tři korunky. V den slavnosti je korunována korunkou z roku 1767. Novější korunka z roku 1820 je k vidění v muzeu, stejně jako korunka, kterou mu daroval při své návštěvě v roce 2009 papež Benedikt XVI.

cor-2