Středoafrická republika (SAR)

Středoafrická republika je zemí blízko rovníku ve vnitrozemí bez přístupu k moři. Má rozlohu asi osmkrát větší než Česká republika.  Žijí zde asi 4 miliony obyvatel. Patří mezi deset nejchudších zemí světa, do její historie se negativně podepsal obchod s otroky, kolonialismus. Od roku 2013 zde probíhala občanská válka a stále zde vypukají ozbrojené konflikty. V zemi téměř neexistuje infrastruktura. Školy, nemocnice, státní správa, podnikání, silnice – to vše zde existuje jen ve velmi omezené míře. Země leží blízko rovníku a má pro Evropany ne příliš příznivé tropické podnebí.

Karmelitánské misie v SAR

Bosí karmelitáni zde působí v pěti městech na severozápadě země (Bangui, Baoro, Bouar, Yolé, Bozoum). V karmelitánské misii v současné době pracuje několik desítek lidí – řeholních bratří a sester z Itálie, Indie, Francie a také laičtí spolupracovníci a dobrovolníci. Misionáři si vybírají a formují nové bratry z místních obyvatel a postupně jim svěřují úkoly a odpovědnost, aby jim jednou mohli misii zcela předat. Jejich cílem je, aby je místní v budoucnu nepotřebovali.

Kromě prvotního úkolu hlásání evangelia a křesťanské formace misionáři pracují na poli zdravotnictví, školství i zemědělství a realizují celou řadu takto zaměřených projektů. Provozují zdravotní ambulance, pečují o podvyživené děti a nemocné AIDS, podílí se na preventivních programech, vedou mateřské, základní a střední školy, jednu dokonce s internátem, založili stohektarovou plantáž olejových palem a dalších užitkových plodin, podporují zemědělce a drobné pěstitele, zaměstnávají stovky lidí.

Z ČR do SAR

Otec Anastasio Roggero, rektor našeho kostela, se již více než 30 let let stará o materiální zabezpečení misií a pravidelně je sám navštěvuje. V uplynulých šesti letech na misii v Bouar působil karmelitán Vojtěch Kohut.

Od roku 1995 pracovalo v misii na dvacet dobrovolníků z Česka a Slovenska. Rok zde strávil pražský chirurga Marcela Drlíka. Jeho kniha Český lékař v srdci Afriky (vydal Portál v roce 2003) sklidila ohlas v českých médiích, vyšla v pěti překladech a několika dotiscích. Novou školu v městě Bozoum postavili v roce 2012 Karol a Ludmila Böhmovi. Z dalších můžeme zmínit třeba zubní lékařku Věru Svobodovou. S karmelitánskými misiemi dlouhodobě spolupracuje česká obecně prospěšná společnost SIRIRI. Ve školním roce 2013/14 v době válečného konfliktu na misi v Bozoum vyučoval a působil dobrovolník Vojtěch Bílý, v současné době na misii v Bozoum tam pracuje dobrovolnice Natálie Pánková.

V roce 2018 byly ve vesnicích Konkere a Kpari postaveny dvě nové školy, které financovali přátelé kostela Pražského Jezulátka.

Jak můžete podpořit práci misií?

Misionáři mohou ve Středoafrické republice pracovat jen díky mnoha lidem, kteří jejich práci podle svých možností finančně podporují. Chcete-li i vy podpořit činnost misií Pražského Jezulátka, můžete tak učinit:

  • Zasláním daru na bankovní účet 6024090888/2700  
  • V kostele, kde si můžete také prohlédnout výstavu věnovanou misiím
  • Prostřednictvím obecně prospěšné společnosti SIRIRI

Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.

Pravidelným dárcům posíláme několikrát ročně zdarma časopis Misionářské přátelství. Máte-li zájem jej odebírat, napište nám na mail@pragjesu.cz.

Všem dárcům velmi děkujeme za jejich podporu, bez které by práce misionářů nebyla možná.

Aktuálně z misií:

Web Misionářské přátelství (v italštině)
http://www.amiciziamissionaria.it/

Blog misionáře Aurelia Gazzery 
http://bozoum-czeck.blogspot.com/

 V roce 2018 byly ve vesnicích Konkere a Kpari
postaveny dvě nové školy, které financovali
přátelé kostela Pražského Jezulátka.

IMGP3187