Misie Pražského Jezulátka

Řád bosých karmelitánů se již po řadu staletí věnuje i misijní činnosti. Misie Pražského Jezulátka působí ve Středoafrické republice od roku 1971. Pomáhá zajišťovat základní zdravotní, sociální, vzdělávací a duchovní potřeby domorodého obyvatelstva.

Středoafrická republika patří mezi deset nejchudších zemí světa, do její historie se negativně podepsal obchod s otroky, kolonialismus a v poslední době je navíc sužovaná válečnými nepokoji. Bosí karmelitáni zde působí v pěti městech na severozápadě země (Bangui, Baoro, Bouar, Yolé, Bozoum), v podmínkách nepředstavitelné bídy a téměř neexistující infrastruktury. Školy, nemocnice, státní správa, podnikání, silnice – to vše zde existuje jen ve velmi omezené míře. Země leží blízko rovníku a má pro Evropany ne příliš příznivé tropické podnebí.

V karmelitánské misii v současné době pracuje několik desítek lidí – řeholních bratří a sester z Itálie, Indie, Francie a také laičtí spolupracovníci a dobrovolníci. Misionáři si vybírají a formují nové bratry z místních obyvatel a postupně jim svěřují úkoly a odpovědnost, aby jim jednou mohli misii zcela předat. Jejich cílem je, aby je místní v budoucnu nepotřebovali.

Kromě prvotního úkolu hlásání evangelia a křesťanské formace misionáři pracují na poli zdravotnictví, školství i zemědělství a realizují celou řadu takto zaměřených projektů. Provozují zdravotní ambulance, pečují o podvyživené děti a nemocné AIDS, podílí se na preventivních programech, vedou mateřské, základní a střední školy, jednu dokonce s internátem, založili stohektarovou plantáž olejových palem a dalších užitkových plodin, podporují zemědělce a drobné pěstitele, zaměstnávají stovky lidí…

Od roku 1995 pracovalo v misii na dvacet dobrovolníků z Česka a Slovenska, včetně ročního pobytu pražského chirurga Marcela Drlíka. Jeho kniha Český lékař v srdci Afriky (vydal Portál v roce 2003) sklidila ohlas v českých médiích, vyšla v pěti překladech a několika dotiscích. Novou školu v městě Bozoum postavili v roce 2012 Karol a Ludmila Böhmovi. Z dalších můžeme zmínit třeba zubní lékařku Věru Svobodovou. Zatím posledním českým dobrovolníkem byl dvacetiletý maturant Vojtěch Bílý, který pracoval a vyučoval v Bozoum ve školním roce 2013/14 v době válečného konflitku.

Otec Anastasio Roggero, rektor našeho kostela, se již více než 30 let let stará o materiální zabezpečení misií a pravidelně je sám navštěvuje.

Jak můžete podpořit práci misií?

Misionáři mohou ve Středoafrické republice pracovat jen díky mnoha lidem, kteří jejich práci podle svých možností finančně podporují. Chcete-li i vy podpořit činnost misií Pražského Jezulátka, můžete tak učinit:

  • Zasláním daru na bankovní účet 6024090888/2700  
  • V kostele, kde si můžete také prohlédnout výstavu věnovanou misiím
  • Prostřednictvím obecně prospěšné společnosti SIRIRI

Na požádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.

Pravidelným dárcům posíláme několikrát ročně zdarma časopis Misionářské přátelství. Máte-li zájem jej odebírat, napište nám na mail@pragjesu.cz.

Všem dárcům velmi děkujeme za jejich podporu, bez které by práce misionářů nebyla možná.

IMGP3187

Web misií (v italštině)

http://www.amiciziamissionaria.it/