Jaké osobní údaje uchováváme a zpracováváme?

Zákazníci internetového obchodu

V rámci obchodní činnosti přes internet (eshop.pragjesu.cz) shromažďujeme následující osobní data zákazníků: jméno a příjmení, dodací adresa, telefon, e-mailová adresa eventuálně bankovní spojení. Osobní data zákazníků jsou archivována po dobu 3 let od poslední proběhnuvší komunikace.

Členové Společnosti přátel Pražského Jezulátka (SPPJ) a zájemci o informace z kostela Pražského Jezulátka

Osobní údaje členů SPPJ a zájemců o informace z kostela Pražského Jezulátka uchováváme na základě žádosti o zapsání do Společnosti přátel Pražského Jezulátka či na základě vyjádřeného zájmu o informace. Uchováváme jméno, datum narození, kontaktní adresu, email, telefon, jazyk pro komunikaci, informace o přijaté a odeslané korespondenci (datum a předmět), u členů SPPJ datum zapsání. Data uchováváme po dobu 10 let od poslední komunikace, poté jsou odstraněna z databáze.

Dárci

O dárcích, kteří přispívají na činnost Pražského Jezulátka a na misie Pražského Jezulátka ve Středoafrické republice, uchováváme osobní údaje poskytnuté při zaslání daru. Některé údaje o dárcích a darech jsme povinni uchovávat na základě platné legislativy (zejména zákon o účetnictví, daňové zákony), další uchováváme na základě souhlasu dárců.

U dárců zpracováváme informace o jménu a příjmení, datu narození, kontaktní adrese, bankovním účtu, případně telefonním spojení, e-mailu, jazyku pro komunikaci. U přijatých darů se shromažďují údaje o jejich dárci (přiřazení daru ke konkrétní osobě), dále o datu přijetí daru, způsobu poskytnutí datu (hotovost – bezhotovostní forma), výši daru a měně, ve které byl dar poskytnut. U korespondence se eviduje pouze předmět a datum přijaté (odeslané) pošty. Data uchováváme po dobu 10 let od poslední komunikace, poté jsou odstraněna z databáze.

Návštěvníci webových stránek www.pragjesu.cz

Webové stránky ukládají některé informace o prohlížení (tzv. cookies). Na webu pragjesu.cz používáme cookies, které zajišťují správné technické fungování webu a umožňují statistické zpracování informací o návštěvnosti webu prostřednictvím službu Google Analytics. Používání těchto cookies je v souladu s Nařízením EU. Nepoužíváme cookies pro cílení reklamy ani pro identifikaci jednotlivých uživatelů. Používání cookies můžete odmítnout pomocí nastavení vašeho webového prohlížeče, toto odmítnutí však může limitovat správné fungování webových stránek.

Jak zacházíme s osobními údaji a kdo k nim má přístup?

Vaše data uchováváme na bezpečném místě, bez možnosti přístupu neoprávněných osob. Pro elektronické uchovávání dat využíváme výhradně služby, které garantují dodržování Nařízení EU.

K osobním údajům mají v nezbytném rozsahu přístup pověření zaměstnanci Kláštera Pražského Jezulátka (účetní, pracovníci eshopu a kanceláře).

U dárců, členů SPPJ a zájemců o informace využíváme osobní údaje k informování o dění v kostele Pražského Jezulátka poštou či emailem. Dále osobní údaje používáme k účelům, ke kterým nám to ukládá zákon (zejména účetní evidence, poskytování potvrzení o přijatých darech pro daňové účely).

Vaše osobní údaje neposkytujeme žádným třetím subjektům. Výjimku tvoří smluvní partneři zajišťující pro nás doručovací, platební a webové služby. Partneři jsou zákonem či smluvně vázáni data využívat údaje výhradně k účelům realizace služby a dodržovat ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením EU. Nesmějí poskytnout vaše osobní údaje nikomu dalšímu. Naši smluvní partneři zpracovávající vybrané osobní údaje jsou:

  • Mangoweb, s. r. o. – správa webových stránek a elektronického obchodu
  • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. – příjem plateb elektronického obchodu a darů poskytnutých přes odkaz na webové stránce
  • GOPAY s.r.o. – příjem plateb elektronického obchodu
  • The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (USA) – rozesílka elektronických informačních materiálů kostela
  • UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s. – vedení bankovního účtu
  • Google, Inc. – webové úložiště a emailové služby v rámci programu Google for Nonprofits, analýza návštěvnosti webových stránek (Google Analytics)
  • Česká pošta, s. p. – rozesílka zboží a dopisů pro dárce a členy SPPJ (např. potvrzení o daru)
  • DHL International GmbH – dodávky zboží zákazníkům elektronického obchodu
  • Procura Missioni Carmelitane Liguri (Arenzano) – rozesílka časopisu Misionářské přátelství

Jaká jsou vaše hlavní práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Na níže uvedených kontaktech můžete požádat o informace o tom, jaké vaše osobní informace uchováváme a požádat o opravu nebo aktualizaci údajů.

Kdykoli můžete vzít zpět svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, případně požádat o zrušení zasílání poštovní nebo emailové korespondence.

Můžete požádat o úplné odstranění vašich osobních údajů z naší databáze. Jsme povinni Vám vyhovět, pokud nemáme jinou povinnost tyto údaje zpracovávat ze zákona.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakty

Správcem osobních údajů je Klášter Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, 118 00 Praha 1, IČ 61381683.

Kontakt pro dárce, členy SPPJ, zájemce o informace, návštěvníky webu:
mail@pragjesu.cz, 257 533 646

Kontakt pro zákazníky eshopu:
eshop@pragjesu.cz, 720 335 667

 

Tato stránka používá cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více zde

Cookies

Cookies jsou malé soubory uložené ve Vašem koncovém zařízení, do nichž se ukládají určitá nastavení a data, která si vyměňujete s našimi stránkami prostřednictvím svého prohlížeče. Obsahy těchto souborů jsou sdíleny mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme pro analytické a marketingové účely.