Rozvrh bohoslužeb

Pondělí

9.00 česká mše
(otevřeno 8.30-19.00)

Úterý

9.00 česká mše
(otevřeno 8.30-19.00)

Středa

9.00 česká mše
(otevřeno 8.30-19.00)

Čtvrtek

9.00 česká mše
18.00 anglická mše
(otevřeno 8.30-19.00)

Každý čtvrtek po večerní mši modlitba před oltářem Pražského Jezulátka

Pátek

9.00 česká mše
18.00 italská mše
(otevřeno 8.30-19.00)

Každý pátek po večerní mši tichá adorace

Sobota

9.00 česká mše
18.00 španělská mše
(otevřeno 8.30-19.00)

Neděle

10.00 česká mše
12.00 anglická mše
18.00 italská mše
19.00 česká mše
(otevřeno 8.30-20.00)

Skupiny poutníků

Skupiny cestující s knězem si mohou rezervovat mši v jiný čas na skupiny@pragjesu.cz,
+420 257 534 144

Udílení svátosti smíření, rozhovory s knězem

Jsme vám k dispozici ve zpovědní kapli na pravé straně vedle vchodu do kostela

v následujících časech:

Pondělí až sobota 8:30 – 8:55

Pondělí a úterý 18:00 – 19:00