Rozvrh bohoslužeb

zavřeno

Bohoslužby v kostele nyní neprobíhají.

Skupiny poutníků
přechodně

V současné době
není možné si domlouvat
mimořádné mše
pro poutníky.

Udílení svátosti smíření, rozhovory s knězem

Jsme vám k dispozici po předchozí domluvě