Tichá meditace

Každý čtvrtek se pravidelně schází v prostorách kláštera Pražského Jezulátka otevřená skupina ke společné meditaci.

Nečekejte žádné zvláštní zážitky, že zasvítí světlo nebo zazní nějaká slova, nebo že dojde k něčemu mimořádnému. Pokud ovšem vytrváte, váš život sám se pomalu ale intenzivně rozzáří oním vnitřním světlem. Meditace mění náš přístup k životu; poznáváme sami sebe i druhé mnohem hlouběji a s větší úctou. Meditace nás učí vstupovat do životodárné a proměňující Boží přítomnosti.

Setkání začíná krátkým úvodem, půl hodiny pak trvá vlastní tichá meditace a na závěr je prostor ke sdílení či otázkám.

Pokud byste se ke skupině rádi připojili, ať už jednou či opakovaně, budete vítáni.

Meditace začíná každý čtvrtek v 18 hodin – BĚHEM ČERVENCE A SRPNA SKUPINOVÁ MEDITACE NEPROBÍHÁ.