Nabízíme možnost připojit se ke skupině, která se pravidelně schází každý čtvrtek od 18 hodin k tiché meditaci
v prostorách kláštera Pražského Jezulátka – Karmelitská 9.

Kontakt a bližší informace: P. Pavel Pola (meditace@pragjesu.cz)

Nečekejte žádné zážitky, že zasvítí světlo nebo nějaká slova, či že vůbec k něčemu dojde. Pokud ovšem vytrváte, váš život sám se pomalu ale intenzivně rozzáří oním vnitřním světlem. Meditace mění náš přístup k životu, poznáváme sami sebe i druhé mnohem hlouběji a s větší úctou. Meditace nám umožňuje přímo zakoušet, že Bůh, kterému se klaníme, je skutečně přítomný.