Po stopách se u Pražského Jezulátka už vydalo více než 1 000 dětí

 • Využíváme prvky zážitkové pedagogiky a projektového způsobu výuky.
 • Seznamujeme děti s kostelem jako významnou historickou a kulturní památkou i živým místem současnosti. 
 • Umožníme, aby si ke kostelu Pražského Jezulátka vytvořily vztah jako k místu, které je součástí města a země, kde žijí.  Nabízíme prostor k zamyšlení nad hodnotami, které jsou všeobecně přijímané jako dobré a potřebné pro jedince i pro společnost, s plným respektem k vyznání všech žáků a k náboženské neutralitě školy.

Nabídka programů na 2. pololetí 2017/2018

Máte-li zájem zapojit se se svou třídou do některého z programů, napište nám na stopy@pragjesu.cz.

Pro pražské školy je program zdarma díky podpoře z OP PPR.
Pro mimopražské školy je cena programu 30 Kč/ žáka (nepokrývá celé náklady, na realizaci přispívá klášter a sponzor, kterého program zaujal).

Programy v rámci projektu Stopy jsou připravené pro uvedené věkové skupiny.
Ostatním třídám základních a středních škol nebo skupinám z farností můžeme nabídnout komentovanou prohlídku kostela.

Dobrodružná výprava po stopách Pražského Jezulátka

(pro 4. a 5. třídy ZŠ – 2,5 hodiny)

Program děti seznamuje s kostelem Pražského Jezulátka, jeho historií a současností. Představuje křesťanství jako historické a kulturní dědictví naší země a nabízí nahlédnutí do života současných křesťanů s plným respektem k vyznání všech žáků a k náboženské neutralitě školy. Prostřednictvím aktivit různého typu děti prozkoumají barokní interiér kostela a samy si vyzkouší, k čemu různá místa v kostele slouží. Navštíví přilehlý klášter karmelitánů a dozvědí se o životě v něm. Objevují mezinárodní význam místa a během interaktivních programů mají příležitost zamyslet se nad vlastními hodnotami. Součástí programu je prohlídka běžně nepřístupné věže kostela.
Anotace programu s vazbou na RVP

Hádanky Pražského Jezulátka

(pro 1.-3. třídy ZŠ – 1,5 hodiny)

Program seznamuje děti s kostelem Pražského Jezulátka, jeho historií i současností. Formou přizpůsobenou jejich věku a s plným respektem k vyznání všech žáků a k náboženské neutralitě školy se děti se seznámí s některými křesťanskými tradicemi a nahlédnou do života současných křesťanů. Děti v hádankách společně objevují různá místa v kostele Pražského Jezulátka. Prostřednictvím hudebních, výtvarných a dalších aktivit si samy vyzkouší, k čemu různá místa a předměty v kostele slouží. Dozvědí se o historii sošky a tradicích, které jsou s ní spojené. Součástí programu je i aktivita v běžně nepřístupné kryptě kostela.
Anotace programu s vazbou na RVP

Za tajemstvím klášterní krypty aneb Od začátku do konce

(pro 4.-7. třídy ZŠ – 1,5 hodiny)

Program zpracovává téma lidského života od narození do smrti. Využívá přitom interiér kostela Pražského Jezulátka. Jeho důležitou součástí je i téma konce lidského života a návštěva běžně nepřístupné krypty kostela. Program používá prvky zážitkové pedagogiky a formy přiměřené věku dětí.
Anotace programu s vazbou na RVP


Projekt Stopy – Objevování stop lidí minulosti a současnosti v kostele Pražského Jezulátka je spolufinancován Evropskou unií.


  

Stopy 
 

Další foto najdete na Facebooku.


Výstupy projektu ke stažení:


Proběhlo

Po stopách pastýřů

 • 30-45 min interaktivní program pro 1. stupeň ZŠ pod vedením lektorů, zaměřen na seznámení se s vánočním příběhem o narození Ježíše, adventními a vánočními křesťanskými zvyky, využívá betlém a adventní výzdobu kostela

Procházka Betlémem

 • Třídy i školní družiny srdečně zveme na prohlídku kostela a betléma od 11. do 22.12.
 • Pro každou třídu, která v tomto období kostel navštíví, budou k dispozici materiály s jednoduchou samoobslužnou aktivitou zaměřenou na seznámení se s betlémem a křesťanskými Vánoci (materiály jsou cílené na 1. stupeň ZŠ, budou k dispozici přímo na místě, v případě zájmu zašleme pedagogům i předem – kontaktujte nás na stopy@pragjesu.cz)
 • Rezervace není nutná, možnost návštěvy v otvírací době kostela mimo časy pravidelných bohoslužeb, tj. pondělí-sobota 9:45-16:30

Materiály k Procházce Betlémem ke stažení
(na místě bude vše k dispozici vytištěné k zapůjčení – k vyzvednutí v prodejně suvenýrů na terase vlevo od vchodu do kostela)

Výtvarná soutěž Vánoce očima dětí

 • Zapojte se v rámci výtvarné výchovy nebo kroužku do vánoční výtvarné soutěže – tématem je „Vánoční betlém a Ježíšovo narození“
 • Soutěžit mohou děti od 4 do 15 let ve třech věkových kategoriích
 • Slavnostní vyhlášení proběhlo 27.1.2018, vítězná díla byla vystavena v kostele Pražského Jezulátka.
 • Podrobná pravidla a další informace najdete na www.pragjesu.cz/soutez

Ve vánočních programech byly využity Vánoční příběh s omalovánkami – z internetových stránek projektu www.deti.vira.cz. Stránky jsou součástí projektu www.vira.cz, které provozuje Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském. Komixové zpracování vánočního příběhu – z knihy „Kreslená Bible“ vydalo Karmelitánské nakladatelství, autoři Jeff Anderson a Mike Maddox. Děkujeme za laskavé poskytnutí textů a ilustrací pro projekt Stopy.