• Aktuality
  • Druhy programů pro školy
  • Vánoční programy
  • Ohlédnutí - Archiv - Foto
  • Ke stažení
  • Zpětná vazba
  • Výtvarná soutěž
  • Kontakt

Setkání s historií aneb každý může být osobnost

program pro třídy druhého stupně základních škol – přihlašování

Více

Nový školní rok

vyberte si svůj program

Více

Prázdninové programy pro děti

poznávání významné pražské památky

Více

Procházka betlémem

samoobslužné programy pro školní třídy

Více

· Hádanky Pražského Jezulátka

(pro 1.-3. třídy ZŠ – max. 2 hodiny)

Interaktivní program pro nejmenší návštěvníky. Tajemné zprávy na cestě | hudební zážitek | poznávání příběhu pomocí obrázků | společná aktivita okolo stolu | malování a zdobení obrázku | tajemný prostor a světlo svíček. 

„Pomocí krátkých hádanek/básniček projdeme kostelem i na běžně nepřístupná místa a seznámíme se například s tím, co se v kostele každý den děje, proč sem lidé jezdí z celého světa nebo jak to, že je hudba slyšet po celém kostele. Součástí programu je prostor na snědení vlastních svačinek, setkání s mnichem, který zde v klášteře žije a výprava do tajemného podzemí.

Anotace programu „Hádanky“ z vazbou na RVP
Plakátek v programu „Hádanky“


· Dobrodružná výprava po stopách Pražského Jezulátka

(pro 4. a 5. třídy ZŠ – 2,5 hodiny)

Program pro „zkušené“ školáky z prvního stupně základních škol. Pracovní listy | spousta otázek a společné nacházení odpovědí | zajímavosti z historie a uměleckých slohů | moudrost dávných textů | fotopuzzle jako klíč k důležitému místu| aktivita rozvíjející představivost a morálně volní vlastnosti | trocha adrenalinu směrem k výšinám.

„Každý máme jmenovku, abychom se trochu poznali a pracovní list, do kterého budeme zapisovat důležité věci během programu. Máme možnost vybrat o jaké věci/ místě v kostele se chceme dozvědět víc. Potkáme se s mnichem, který tady žije už dlouho. Skládanka nás dovede k významnému místu a také budeme mít chvilku možnost snít a vymyslet lepší svět. Nakonec se podíváme na svět z pořádného nadhledu.“

Anotace programu s vazbou na RVP
Plakátek k programu „Dobrodružná výprava“

 
· 
Lidé z celého světa 

(pro 4.-5. třídy ZŠ – 2 hodiny) NAVAZUJÍCÍ

Program je určený pro třídy, které absolvovaly program Dobrodružná výprava po stopách Pražského Jezulátka – je navazující. Aktivita v prostoru kostela s náhodnými návštěvníky | interaktivní hra, kde jednotlivé postavy tvoří lidé z celého světa směřující do Prahy | práce v malých skupinách | reálie mnoha různých zemí, odlišnosti a podobné věci | zážitkové úkoly ve kterých žáci řeší krizové situace v cizí zemi | mnoho barevných fotografií, textů a pomůcek 

„Nejdříve v kostele zažijeme opravdovou komunikaci s lidmi z jiné země  – a do kostela Pražského Jezulátka přijíždí lidí opravdu z celého světa. Pak si v zázemí kláštera vytvoříme velikou mapu světa a ve skupinách si vybereme, jaká bude naše postava – možností je hodně. U každého „cestovatele“ objevujeme, jak vypadá jeho běžný život, co by si pro sebe přál a jak složitá by byla jeho cesta do Prahy.  Vyzkoušíme si také, jak si poradit, když se něco na cestách v cizí zemi zkomplikuje – třeba když neznáme řeč nebo nám dojdou peníze. Všechno zaznamenáváme do mapy. Uvědomujeme si, co mají lidé různých národů podobné jako my a jak jsou zase jiné věci složitější nebo úplně nemožné. Mapu si pak odneseme do školy, abychom si o tom, co jsme zažili, mohli ještě povídat.“

Anotace programu „Lidé“ s vazbou na RVP
Plakátek k programu „Lidé z celého světa“

 
· 
Za tajemstvím klášterní krypty aneb Od začátku do konce

(pro 4.-5. třídy ZŠ – 1,5 hodiny) NAVAZUJÍCÍ

Další z navazujících programů – ideálně po absolvování programů „Hádanky Pražského Jezulátka“ nebo „Dobrodružná výprava po stopách“. Využití známé české pohádky | aktivity v kostele u významných míst | spojení fází života a událostí, které se mohou v kostele dít | tvoření a sdělování dobré zprávy | napínavé luštění hádanky | zážitek a aktivita v klášterní kryptě

Před kostelem se rozdělíme do různých skupin podle obrázků z pohádky. V kostele se zastavujeme u významných míst, abychom poznali k čemu slouží a k jaké části lidského života se mohou vztahovat. Používáme piktogramy a dohromady tvoříme velký plakát s informacemi o kostele. Zkusíme pro ostatní vymyslet nějakou dobrou zprávu. Hádanka s lupou není jednoduchá, ale odhalí nám jméno jedné skutečné osoby z dávné doby. Pátráme v tajemném prostoru podzemí kostela. Zažijeme speciální atmosféru se svíčkami.   


Anotace programu s vazbou na RVP
Plakát k programu „Za tajemstvím krypty“

 

 

· Setkání s historií aneb Každý může být osobnost 

(pro 7.-9. třídy ZŠ – 2,5 hodiny)

Program Setkání s historií je určen pro žáky nejvyšších tříd základní školy. Interaktivní seznámení s historickým prostorem významné památky | životní příběhy vybraných osobností v komixovém zpracování | pracovní listy na zapsání důležitých informací |úkoly a hlavolamy s příběhem vybrané osobnosti | skupinové zamyšlení nad vlivem a ovlivňováním ostatních a tvorba plakátu | prostor k osobnímu zamyšlení v tajemné podzemní kryptě

Vydáme se společně do prostoru kostela a dozvíme se třeba také o historii a sošce Jezulátka – kam se podíváme, to budete vlastně vybírat vy! Vezmeme vás do zázemí kostela a vybavíme pracovními sešitky, do kterých nasbíráte informace o zajímavých osobnostech z posterů v kostele. Čekají vás zábavné skupinové úkoly, které se tématem vracejí k postavám, o kterých již byla řeč. Co jste během úkolů zjistili, probereme ve skupinkách a společně vytvoříme plakát. Sestoupíme do ticha a budeme přemýšlet o našich vlastních vzorech.  Budete trochu všichni společně, trochu v malých skupinkách a trochu každý sám. Možná si zkusíte zažít chvilku úplného ticha!

Anotace programu z vazbou na RVP
Plakát k programu „Setkání s historií


· 
Stopy života

(pro gymnázia a střední školy – 2,5 hodiny)

Program seznamuje studenty s kostelem jako historickou památkou i živým sakrálním místem současnosti. Studenti se během různých aktivit zabývají důležitými místy v kostele (křtitelnice, ambon, oltář) a jejich významem. Červenou nití programu je „člověk v jeho vztazích“ – jako jednotlivec, ve vztahu k druhému člověku a jako součást širšího společenství lidí. Studenti jsou pozváni, aby se seznámili s tím, jak se téma odráží v křesťanství a v prostoru kostela Pražského Jezulátka. Zároveň dostávají prostor, aby toto téma reflektovali sami.
Program vedou proškolení lektoři, probíhá s respektem k vyznání všech žáků a k náboženské neutralitě školy. Zahrnuje prohlídku kostela s aktivním zapojením studentů, diskuzi s řeholníkem ze zdejšího karmelitánského kláštera a aktivitu v běžně nepřístupné části kostela. V programu využíváme prvky zážitkové pedagogiky, prostor je věnován reflexi jednotlivých aktivit a diskuzi.
Program je možné využít pro výuku konkrétních témat v rámci vzdělávacích oblastí Občanský a společenskovědní základ, Dějepis, Umění a kultura či pro obohacení seminářů věnujících se náboženství, religionistice či specifickým oblastem kultury a umění.

Anotace programu s vazbou na RVP

Leták k programu Stopy života

Procházka Betlémem

(pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, 30 minut)

Samoobslužný program. Není nutné objednání předem.

Program není vedený lektory. Děti pod vedením třídního učitele provází kostelem řada obrázků, pomocí kterých společně objevují mnoho zajímavostí spojených s vánoční tematikou. Děti společně odpovídají na otázky a věnují se společným aktivitám.

Programy jsou zaměřené na seznámení s vánočním příběhem o narození Ježíše, adventními a vánočními křesťanskými zvyky, využívají betlém a adventní výzdobu kostela.

Pro každou třídu, která v tomto období kostel navštíví, budou k dispozici potřebné pomůcky a materiály – k vyzvednutí v prodejně suvenýrů na terase vlevo od vchodu do kostela.

Materiály ke stažení

 

Po stopách pastýřů

(1. – 3. třída ZŠ, 30 minut)

„Co se stalo u Betléma? Znáte někoho, kdo to ví?“

V předvánočním programu se děti u vchodu kostela potkávají s pastýřem, který v Betlémě pásl ovečky. Procházejí s ním kostelem a také příběhem narození malého Ježíše.

Vhodné pro nejmladší žáky základní školy. Program je na objednání. Pro rezervaci programu pro vaši třídu nás kontaktujte na stopy@pragjesu.cz.

Tajemství Vánoc

(4. – 5. třída ZŠ, 60 minut)

Co dělá Vánoce tak speciálním časem? Jak a co během vánočních dnů vlastně slavíme? Mají pro nás dnes nějaké aktuální poselství?

Interaktivní program pro žáky 4. a 5. tříd vede k zamyšlení nad významem vánočních oslav. V prostorech kláštera a kostela Pražského Jezulátka mají účastníci možnost hovořit o atmosféře předvánočního chystání, a to nejen ve vnější formě, ale s důrazem na hodnoty neviditelné. Program je na objednání. Pro rezervaci programu pro vaši třídu nás kontaktujte na stopy@pragjesu.cz.

 

 

 

Ve vánočních programech jsou využity Vánoční příběh s omalovánkami – z internetových stránek projektu www.deti.vira.cz. Stránky jsou součástí projektu www.vira.cz, které provozuje Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském. Komixové zpracování vánočního příběhu – z knihy „Kreslená Bible“ vydalo Karmelitánské nakladatelství, autoři Jeff Anderson a Mike Maddox. Děkujeme za laskavé poskytnutí textů a ilustrací pro projekt Stopy.

Programy jsou pro školy zdarma. Projekt Stopy lidí je podporován z dotací MŠMT, část nákladů hradí klášter Pražského Jezulátka.

 

Ohlédnutí za rokem 2023

Vybrané aktivity z jednotlivých programů v pdf. zde
P
řehled všech škol, které se v roce 2023 účastnily programů zde.

Počty programů za roky 2016 – 2023

    Program

Počet dětí

Počet programů

    Hádanky Pražského Jezulátka 1 691 90
    Dobrodružná výprava 2 880 137
    Lidé z celého světa 416 21
    Za tajemstvím klášterní krypty 561 29
    Stopy života 713 33
    Po stopách pastýřů 1 639 77
    Procházka Betlémem 890 56
    Betlémská hvězda 486 2
    Tajemství vánoc 319 17
    Lidé z celého světa – do škol 56 4

    Celkem

9 746

469

Fotogalerie z roku 2021

Projekty

Projekt Stopy lidí je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2023“.

Výstupy projektu

V období 8/2017- 7/2019 byl projekt Stopy – Objevování stop lidí minulosti a současnosti financován Evropskou unií (OP Praha – pól růstu ČR)
Výstupy projektu

Školy, se kterými spolupracujeme

Projektu Stopy se zúčastnilo v letech 2016 – 2018 více než 2 500 dětí a proběhlo více než 100 programů. V rámci projektu spolupracujeme zejména s těmito školami:

1. Malostranská základní škola, Praha 1

„Program učí děti přemýšlet o životě, o světě a lidech kolem nás. Podporuje toleranci. Lektorky byly skvěle připravené, umí komunikovat s dětmi a vhodně je motivují.“

„Celý program je velmi pestrý, hodně aktivit zaměřených na znalosti, ale i na pocity a etické hodnoty. Vše se krásně doplňovalo, všechny části byly důležité. Je to výborně připraveno. Děti by měly vědět, koho mají za „souseda“.“

„Jsem spokojená. Jedničku s hvězdičkou bych dala komunikaci – klidné, mírné. Počátky kostela, časová osa, sloh – příklady k probírané látce. Jinak zajímavé bylo vše, líbilo se mi to. Výborné pro 4. třídy, protože jde o rozšíření a příklady k probírané látce. Celé naše bytí je postaveno na historii a tradicích, proto informací není nikdy dost.“

„Moc pěkně připravený a vyvážený program. Velmi obohacující.“

„Přínosný v pochopení historie a našich kořenů. Jsem velmi spokojená i poučená.“

„Ještě jednou děkuji za krásný program.“

„Velmi přínosný program, velmi dobře připravené, promítnutý celý život. Skvěle připravený program, rádi se budeme vracet! Děkujeme.“

„Moc děkujeme za úžasný projekt, děti to moc bavilo a určitě se zase příště na nějaký pořad přihlásíme. Jen tak dál :).“

2. ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo náměstí 1, Praha 5

„Určitě doporučuji – pro možnost seznámit se zábavnou a atraktivní formou se základními hodnotami křesťanské kultury a historie. Děkujeme moc za dnešní dopoledne, děti byly s programem opravdu velmi spokojené a odnesly si spoustu poznatků i zážitků.“

„Celý program byl pěkně s rozmyslem připraven. Moc pěkný pořad, pokračujte v něm i nadále, takovéto pořady jsou pro děti určitě přínosné a mé třídě se celý program moc líbil. Děkujeme.“

„Program je velmi pěkný. Zamyšlení nad částmi kostela – kostky, povídání o Jezulátku. Program je udělán zajímavě, přiměřeně dětem.“

„Zajímavý program, trpěliví lektoři. Prohlídka kostela, dostaneme se, kam bychom se nedostali. Setkání s knězem – je to úplně „normální“ člověk. Aktivita s králem.“

„Citlivou formou dětem přiblížená víra. Děti se programu aktivně účastní.“

„Všechno bylo super. Mnoho dětí do kostela nechodí a tady je možnost podívat se i do míst, kam se normálně nedostane.“

„Vše bylo přínosné. Již jsem program doporučila, sama jsem tu podruhé. Perfektně připravený program. Děkujeme.“

„Děti se dozvěděly z akce něco nového. Zopakovaly si věci z minulé prohlídky a viděly nové prostory krypty. Každá část se dotkne jiné oblasti žití. Program se nám líbil a takovýchto programů by mělo být víc. Děkuji.“

3. ZŠ Lupáčova, Praha 3

„Informace z historie a o kostele. Zajímavé – vybrání biblického přísloví a jeho prezentace. Doporučuji, zábavnou a současně poučnou formou vytvořený program, kde se děti nenudí, ale aktivně spolupracují.“

„Program je velmi vhodně zpracovaný, příjemná byla chvilka se svačinou v areálu. Sestavení jak obsahové, tak formální, propojuje historii s humanitárními prvky a poselstvím.“

„Vše se mi moc líbilo (a dětem určitě taky). Nej: věž, šatičky Jezulátka, prohlídka kostela. Měla jsem možnost pozorovat reakce dětí na otázky jiných. Bylo to super, moc děkuji.“

„Program byl podle mne i podle chování dětí naprosto úžasný. Super.“

„Děti se zamyslely nad fázemi lidského života. Nevšední seznámení s prostorami kostela.“

„Děti byly poprvé v kryptě. Moc se mi to líbilo. Dětem taky – dle jejich hodnocení.“

4. ZŠ Kladská, Praha 2

„Vše je velice hezky promyšlené a přínosné. Jde o zážitkový program prohlubující učivo a ukazuje kulturní základy naší země a význam křesťanství dnes. Velice si vážím toho, že s jednou třídou pracují 3 dospělí. To je nadstandardní. Moc děkuji.“

„Velice přínosný program. Žáci interaktivní formou zažili a diskutovali o náročných situacích a tématech týkajících se multikultury. Program se mi velice líbí.“

5. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha 6

„Dětem se to moc líbilo, já jsem byla nadšená, jak to bylo dokonale promyšlené, nápadité, interaktivní. Děti mi říkaly, že si to moc užily, bylo jim líto, že příště tam půjdu už s prvňáčky. Ještě jednou všem děkujeme.“

„Příjemné dopoledne s mnoha zážitky a zajímavostmi. Jsem velice spokojená s programem i s vystupováním lektorů.“

„Program byl výborný, střídání aktivit, žádná nebyla zbytečná. Neobvyklý výlet, poučný, zajímavý, dobrodružný. Vše vynikající.“

„Bylo to krásně propojené, navazující, rozšiřující. Obrovský obdiv pro interaktivitu, náplň, práci s pomůckami (lepení postřehů), nenásilné vtažení dětí do programu, lektoři :). Moc děkujeme.“

„Program bych určitě doporučila všem základním školám, protože „běžné“ děti často nikdy nebyly v kostele a ani nebudou mít možnost kostel takto prozkoumat.“

6. ZŠ Vratislavova, Praha 2

„Děkuji vám za úžasný zážitek. Program byl skvěle zpracován, velmi citlivě a poutavě, a všichni Vaši průvodci byli jednoduše skvělí. Myslím, že na dětech bylo vidět, jak byli spokojeni. Děkuji za Vaši snahu a píli. Rádi se vrátíme! Program je velmi přínosný!!!“

„Téma narození a umírání je velmi citlivé a důležité! Předčil naše očekávání. Úžasný vzdělávací program!!“

„Bylo to skvělé. Líbilo se mi, jak se lektoři chovali k dětem. Postup a metody výkladu byly naprosto fantastické. Skvělé!“

„Vynikající.“

„Velmi přínosný program. Učí děti toleranci vůči „odlišným“ lidem. Skvělá prevence proti předsudkům a rasismu. Vše bylo skvělé!“

„Děkujeme za možnost účastnit se velice zajímavého a zdařilého projektu.“

7. FZŠ prof. O. Chlupa, Praha 5

„Vše bylo přínosné, zajímavě podané. Skvěle připravená aktivita i vystupování lektorů.“

8. FZŠ a MŠ Barrandov II, Praha 5

„Lektoři si získali děti svým kamarádským přístupem a zároveň přirozenou autoritou. Aktivity byly zvoleny vhodně pro věk dětí, vše probíhalo formou etapové hry, děti plnily postupně řadu úkolů. Děti si vyzkoušely své schopnosti spolupráce, procvičily si hledání souvislostí mezi fakty a informacemi. Přístupnou formou se děti seznámí s misijní a humanitární činností karmelitánů.“

„Určitě to všechny moc obohatí. Velká spokojenost, děkujeme!“

„Aktivita žáků, silný osobní prožitek. Informace děti získaly od průvodců, nikoliv od učitele.“

„Skvělá práce. Děti měly možnost zamyslet se nad různými osudy lidí. Přemýšlely nad růzností světa. S programem jsem byla velice spokojená. Podpora kooperace, zajímavá témata, podpora sounáležitosti s lidmi kolem sebe.“

9. ZŠ Chmelnice, Praha 3

„Poznání života, filosofie, pro některé děti zcela nové. Výborný přístup průvodců – lektorů, vřelost a odpověď na každou otázku.“

„Určitě velkým zážitkem pro děti byl výstup na zvonici. Program byl velice pěkný, pestrý a děti mohly zažít spousty nevšedních zážitků. Návštěva úžasných prostorů (především v předvánočním čase).“

„Nejpřínosnější byla prohlídka kostela s výkladem, která část k čemu slouží, rozhovor s knězem – beseda a odpovědi na otázky dětí, střídání různých činností, skupinová práce, aktivita co bys změnil k lepšímu, kdybys byl král.“

10. ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 4

„Neobyčejné zážitky – věž, kůr, povídání s řeholníkem. Velmi pěkné, velká pochvala.“

„Program byl velmi přínosný a záživný. Seznámil žáky s celosvětovou problematikou chudoby a potřeby umět pomáhat. Orientace na mapě, odlišnost lidí (rasová, zdravotní postižení, sociální). Program předčil mé očekávání, výborně připravené (pracovní materiály a potřeby, vychází ze skutečného života, znalost praxe práce s dětmi). Velká pochvala všem – milým a vstřícným lektorům, i těm, kteří se na přípravě programu podíleli.“

11. ZŠ Brána jazyků, Praha 1

„Nejen kostel a setkání, informace, ale nejdůležitější téma – etika. Děkujeme.“

12. ZŠ u sv. Štěpána, Praha 2

„Do všech aktivit se děti zapojily s chutí a úkoly dokázaly společně splnit. Děkuji za výborně připravený i vedený program.“

„Prohlídka kostela, varhany – dostaneme se tam, kam se jinak nesmí. Nenásilnou formou se děti seznamují s kostelem, perfektní přístup lektorů.“

13. ZŠ Podbělohorská, Praha 5

„Program máte neuvěřitelně skvěle připravený. Těším se na příští rok s prvňáčky. Děkuji a přeji hodně spokojených žáčků a učitelů.“

„Program předčil mé očekávání, návštěva krypty, piktogramy. Výborně zpracované, program „šlapal“. Rozšíření obzoru, slovní zásoby. Mám zájem o další program v příštím školním roce.“

14. ZŠ Weberova, Praha 5

„Jednotlivé aktivity na sebe příjemně a smysluplně navazovaly. Líbilo se mi aktivní zapojení žáků do programu (dřevěné kostky, osobnosti). Program bych určitě doporučila. Zajímavé, netradiční místo. Krásná ukázka baroka.“

15. ZŠ sv. Voršily, Praha 1

„Pěkné závěrečné zamyšlení v kryptě. Program téměř splnil moje očekávání, ještě jsem čekala, že budete povídat o nějaké významné historické osobnosti, která je zde pohřbená. Díky, super.“

16. ZŠ Parentes, Praha 5

„Program bych doporučila i dalším školám, aby se děti dozvěděly více o Pražském Jezulátku. Bylo to moc pěkné a naučné.“

 Výtvarná soutěž Vánoce očima dětí

Každoročně na podzim je v kostele Pražského Jezulátka vyhlašována výtvarná soutěž pro děti ve věku 4 až 15. Soutěž se pokaždé mírně liší svým podtitulem a příběhem, který k němu je vybrán jako zadání a inspirace. Vyhlášení je zveřejněno na webových stránkách a sociálních sítích kláštera a pozvánka je rozesílána na adresy škol a jednotlivců, kteří se zúčastnili v předchozích letech.
Příklady podtitulů proběhlých ročníků:
2019: Vánoční betlém a Ježíšovo narození
2021: Dary narozenému králi
2022: Můžeš přespat u nás
2023: Smysl Vánoc

Zapojit se můžete v rámci výtvarné výchovy nebo kroužku nebo i samostatně. Výtvarná soutěž je určena pro děti od 4 do 15 let a je tradičně vyhlašována ve třech věkových kategoriích. Zaslaná díla musí splňovat tyto parametry:

  • rozměr A4 (21 x 30 cm)
  • jsou dvourozměrná, vytvořená pomocí kresby, malby nebo tisku
  • opatřená popiskou obsahující jméno, věk, kontakt (město, mailovou adresu, telefon), případně název školy a název díla

Výtvarné práce je třeba doručit do kláštera Pražského Jezulátka poštou do začátku vánočních prázdnin na adresu Karmelitská 9, 118 00 Praha 1 – Malá Strana. Obrázky můžete také přinést osobně  a odevzdat do klášterního obchodu se suvenýry v pracovní době (Po – So 9:30 – 17:30, Ne 13 – 18).

Odevzdané práce jsou během Vánoc vyhodnoceny odbornou komisí a vítězná díla vystavena v kostele. Vyhlášení výsledků a předání symbolických cen vítězům probíhá většinou v sobotu zhruba v polovině ledna v prostoru kostela Pražského Jezulátka.

Více informací v aktualitách nebo na adrese mail@pragjesu.cz

 

Program Stopy lidí

Klášter Pražského Jezulátka

Karmelitská 9, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

tel. 602 257 096, 257 533 646 (ve všední dny od 13 – 18 hod)

mail: stopy@pragjesu.cz

najdete nás také na Facebooku

 

Tato stránka používá cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více zde

Cookies

Cookies jsou malé soubory uložené ve Vašem koncovém zařízení, do nichž se ukládají určitá nastavení a data, která si vyměňujete s našimi stránkami prostřednictvím svého prohlížeče. Obsahy těchto souborů jsou sdíleny mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme pro analytické a marketingové účely.