Projekt Stopy nabízí vzdělávací programy pro školy
v kostele Pražského Jezulátka

Využíváme prvky zážitkové pedagogiky a projektového způsobu výuky. Seznamujeme děti s kostelem jako významnou historickou a kulturní památkou i živým místem současnosti. Umožníme, aby si ke kostelu Pražského Jezulátka vytvořily vztah jako k místu, které je součástí města a země, kde žijí.  Nabízíme prostor k zamyšlení nad hodnotami, které jsou všeobecně přijímané jako dobré a potřebné pro jedince i pro společnost, s plným respektem k vyznání všech žáků a k náboženské neutralitě školy.

Dobrodružná výprava po stopách Pražského Jezulátka

  • Program pro 4.-5. třídy základních škol
  • Doba trvání 2,5 hod.
  • Program probíhá v kostele Pražského Jezulátka a přilehlých prostorech kláštera včetně běžně nepřístupných míst
  • Anotaci programu naleznete zde

Chcete si Stopy vyzkoušet i se svou školou, třídou nebo školní družinou?

Napište nám na stopy@pragjesu.cz.

Děkujeme za inspiraci, proškolení a poskytnuté materiály projektu Kostel v naší obci.

Stopy Stopy2

Další foto najdete na Facebooku.