4.9. 19:00 Mlčky křičet

Stylizovaný kabaret, ve kterém Saša Rašilov stihne v roli kabaretiéra vystřídat několik rozličných postav, které se střetly s osobností Simone Weilové. Autor Lucie Trmíková, režie Jan Nebeský. Na dvoře kostela hrají Saša Rašilov, Lucie Trmíková, Václav Rašilov.

Více

23. 7. 18:00 Richard Rohr

Záznam z přednášky sledujte na http://bit.ly/Rohr_PragJesu

Více

Totalita očima našich farníků. Richard Rohr v Praze. Kerit 7/2018.

Nové číslo občasníku z kostela Pražského Jezulátka.

Více

Osudová léta. Totalita očima našich farníků.

Výstava na terase kostela 26.6.-28.10.2018.

Více

12.6. Jan Sokol: Mrav, morálka a etika

19:00 Přednáška z cyklu Člověk v dialogu

Více

Buď světlo! | Noc kostelů 2018

Pátek 25. 5. 2018
Vynoření ze tmy | Výtvarná dílna | Přednáška
Petr Brandl – malíř světla – 350 let

Více

22.5. Peter Pöthe

Etické hranice rodičovství. Přednáška z cyklu Člověk v dialogu.

Více

24. 4. Josef Kordík: Svoboda jít s Bohem

Večer z cyklu Člověk v dialogu. S P. Josefem Kordíkem o zkušenosti disentu a vězeňského kaplana

Více

10.4. 19:00 Miroslava Němcová

Ideály a pragmatismus v politice. Večer z cyklu Člověk v dialogu.

Více