Edith Stein

13.09.2022

oslavy výročí

Více

Modlitba u kříže

09.09.2022

v 18 hodin

Více

Společná tichá meditace

01.07.2022

pokračování v září

Více

Středověká mystéria

28.06.2022

Divadlo Víti Marčíka

Více

Noc kostelů

10.06.2022

výstava a hudba

Více

Koncert duchovní hudby

16.05.2022

Hornický pěvecký sbor Kladno

Více

Slavnost Pražského Jezulátka

01.05.2022

hudební doprovod při mši

Více

Velikonoční obřady 2022

21.04.2022

foto – ohlédnutí

Více