Brána naděje

01.08.2017

Navštivte výstavu fotografií Jindřicha Štreita s básněmi Josefa Mlejnka v kostele Pražského Jezulátka od 1. 8. do 27. 9. 2017.

Více

Restaurování hlavního oltáře

Co se děje pod lešením?

Více

Peter Tavel: Plachetnice jako laboratoř

Večer z cyklu Člověk v dialogu 13. 6. od 19 hodin

Více

Noc kostelů 9. 6. 2017

Člověk a prostor – Odlévání – VaHraní. Přijďte spoluutvářet prostor kostela Pražského Jezulátka.

Více

Člověk v dialogu: Jan Jandourek 17. 5.

Proč se Bůh odstěhoval z moderního světa a kam? Přednáška sociologa Jana Jandourka

Více

Slavnost korunovace – 7. 5. 2017

Program tradiční slavnosti korunovace Pražského Jezulátka

Více

2. 5. Vladimír Volráb: Vnitřní pouť

Přednáška a úvod do křesťanské meditace. Přijměte pozvání na večer z cyklu Člověk v dialogu.

Více

Člověk v dialogu – Tomáš Sedláček

POZOR ZMĚNA TERMÍNU!! 25. dubna 2017 od 19 hodin!! Ekonomická analýza ráje a digitální nebe. Přednáška z cyklu Člověk v dialogu

Více

Velikonoce 2017

Program velikonoční liturgie

Více

„Kdyby do zahrady naší vešel Pán“

Dubnové číslo občasníku Kerit.

Více