Člověk v dialogu: Jan Jandourek 17. 5.

Proč se Bůh odstěhoval z moderního světa a kam? Přednáška sociologa Jana Jandourka

Více

Slavnost korunovace – 7. 5. 2017

Program tradiční slavnosti korunovace Pražského Jezulátka

Více

2. 5. Vladimír Volráb: Vnitřní pouť

Přednáška a úvod do křesťanské meditace. Přijměte pozvání na večer z cyklu Člověk v dialogu.

Více

Člověk v dialogu – Tomáš Sedláček

POZOR ZMĚNA TERMÍNU!! 25. dubna 2017 od 19 hodin!! Ekonomická analýza ráje a digitální nebe. Přednáška z cyklu Člověk v dialogu

Více

Velikonoce 2017

Program velikonoční liturgie

Více

„Kdyby do zahrady naší vešel Pán“

Dubnové číslo občasníku Kerit.

Více

5. 4. Moravské pašije

Velikonoce, pašije, ukřižování Krista tak, jak je upravil a hraje komediant a loutkář Víťa Marčík. Ve středu 5.4. od 19 hodin v kostele Pražského Jezulátka

Více

22.3. Jiří Drahoš: Fraktály a chaos

fascinující řád nedaleko nekonečna. Přijměte pozvání na přednášku z cyklu Člověk v dialogu.

Více

Druhý člověk je dar

V postní době se v kostele potkáte s instalací navazující na poselství papeže Františka

Více

Člověk v dialogu: Ivana Noble 8. 3.

Dialog jako společná cesta do nové duchovní krajiny.

Více