4.9. Víťa Marčík: Labyrint světa

Představení vyprávěné za pomoci loutek a kulisy, která je obrazem labyrintu. Všudybud a Mámení provázejí Víťu Marčíka labyrintem světa, aby nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci.

Více

18.6. – Tvůrce veškeré krásy

Benediktinka Marie Magdalena Fuxová nás svou hrou na housle a svým slovem provede symbolikou Bachových Sonát a partit. Večer z cyklu Člověk v dialogu v obnoveném chóru.

Více

Duše krajiny – 4. 6.19:00

Výstavu fotografií Václava Sojky zahájí jeho přednáška. Člověk v dialogu 2019: Hledání smyslu.

Více

Noc kostelů – 24.5.2019

Sestupte pod povrch do ticha krypty a nahlédněte za oponu hlavního oltáře do mnišského chóru. Program Noci kostelů od 19 hodin do půlnoci.

Více

14. 5. Josef Pleskot: Znovuzrození prostoru

Večer z cyklu Člověk v dialogu s architektem Josefem Pleskotem

Více

Slavnost korunovace 2019

Komunita bosých karmelitánů srdečně zve na tradiční slavnost korunovace Pražského Jezulátka 4.-5. května 2019

Více

út 23. 4. Vladimír Smékal: Hodnota prožitku

Přednáška z cyklu Člověk v dialogu 2019: Hledání smyslu

Více

Velikonoce 2019

Program velikonoční liturgie

Více

Lenka Stejskalová Skoumalová: Očekávání

Čas soustředění, hledání smyslu, ztišení, příležitost k proměně a obnově. Skleněná instalace provází přípravu na Velikonoce v kostele Pražského Jezulátka.

Více