Modlitba u kříže

23.09.2022

v pátek v 18 hodin

Více

Odvaž se!

05.10.2022

program pro lidi ve věku 14 – 17 let

Více

Tichá meditace

08.09.2022

ve čtvrtek v 18 hodin

Více

Edith Stein

13.09.2022

oslavy výročí

Více

Meditace – prázdninová pauza

01.07.2022

pokračování v září

Více

Středověká mystéria

28.06.2022

Divadlo Víti Marčíka

Více

Noc kostelů

10.06.2022

výstava a hudba

Více

Koncert duchovní hudby

16.05.2022

Hornický pěvecký sbor Kladno

Více

Slavnost Pražského Jezulátka

01.05.2022

hudební doprovod při mši

Více