17. 9. 2019 19:00

Marcela Řezníčková:
Jak (ne)patří smrt a utrpení
do života

Nevím, proč zlé a těžké věci přichází do našich životů. Jsem však přesvědčená, že je v nás lidech síla i chuť pomoci těm, kteří jsou bolestnou ztrátou zasaženi. Často ale nevíme jak se k tomu, který prožívá ztrátu přiblížit. Bojíme se, abychom víc neublížili, než pomohli. Víra nám tuto komunikaci občas neusnadňuje, spíše naopak. O těchto zkušenostech bych si chtěla s posluchači povídat.

Bc. Marcela Řezníčková – Zažila brzkou ztrátu otce, manžela a dcery ve vlastním životě. Byla přizvána do života dalších lidí, kteří smutkem procházeli, a mohla s nimi část jejich cesty jít. Působí jako psychoterapeutka v Centru pro rodinný život v Olomouci, věnuje se logoterapii a existenciální analýze.

Pozvánka (pdf)


Projekt Člověk v dialogu probíhá za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR a Městské části Praha 1.

   


…neexistuje taková situace, v niž by nám život přestal nabízet možnost smyslu. A neexistuje taková osoba, pro niž by život neměl přichystanou úlohu. Člověk vedený svou vůlí ke smyslu jej hledá a nalézá trojí cestou… (Viktor Frankl, 1905-1997)

…v tom, že něco dělá nebo tvoří

22.1. Dana Krausová: Má smysl se v dnešní době ptát po smyslu?
klinická psycholožka, psychoterapeutka

19.2. Petr Pavel: Ohrožení a ztráty lidských hodnot
armádní generál

20.3. Věra Roubalová: Má smysl se věnovat uprchlíkům?
psychoterapeutka pracující s uprchlíky

 

…v tom, že něco prožívá a někoho miluje

23.4. Vladimír Smékal: Hodnota prožitku
psycholog

14.5. Josef Pleskot: Znovuzrození prostoru
architekt

4.6. Václav Sojka: Duše krajiny
fotograf přírody
4.6. přednáška a vernisáž | 5.6.-14.7. výstava fotografií

18.6. Marie Magdaléna Fuxová OSB: Tvůrce veškeré krásy
houslistka, řádová sestra
komentovaný koncert

4.9. Divadlo Víti Marčíka: Labyrint světa

 

…tím, že zaujme postoj k situaci, vůči níž je úplně bezbranný

17. 9. Marcela Řezníčková: Jak (ne) patří smrt a utrpení do života
psychoterapeutka zabývající se traumatem úmrtí v rodině

8. 10. Edib Jaganjac: Život ve válce
lékař původem z Bosny, v 90. letech válečný chirurg v Sarajevu

12.11. Martin Loučka
psycholog v oblasti paliativní péče

3. 12. diskuze
Václav Vacek, katolický kněz, farář v Letohradě a
Karol Sidon, vrchní zemský rabín


Audioarchiv:

(záznam si můžete stáhnout po kliknutí pravým tlačítkem – „Uložit odkaz…“)

 

Připravujeme

 2019: Hledání smyslu

17. 9. 19:00 Marcela Řezníčková

8.10. 19:00  Edib Jaganjac

12.11. 19:00 Martin Loučka

3.12. 19:00 Karol Sidon Václav Vacek


Proběhlo

4. září 2019
Divadlo Víti Marčíka
Labyrint světa

18. června 2019
Marie Magdaléna Fuxová OSB:
Tvůrce veškeré krásy

Anotace | Foto

4. června 2019
Václav Sojka
Duše krajiny

Audio | Anotace |  Výstava

14. května 2019
Josef Pleskot
Znovuzrození prostoru

Audio | Anotace | Foto | Prezentace

23. dubna 2019
Vladimír Smékal

Audio | Anotace | Foto | Malé sympozion o tom „Proč žít“

20. března 2019
Věra Roubalová
Má smysl se věnovat uprchlíkům?

Audio | Anotace | Foto

19. února 2019
Petr Pavel
Ohrožení a ztráty lidských hodnot

Audio | Anotace | Foto

22. ledna 2019
Dana Krausová
Má smysl se v dnešní době ptát po smyslu?

Audio | Anotace | Foto

Videoarchiv 2015-8 | YouTube kanál