12.12. 2018 19:00

Divadlo Víti Marčíka:
Setkání před Betlémem

Scénář, režie: Vítězslav Marčík
Scéna a loutky: Jan Růžička
Hudba: lidové koledy
Hrají: Jitka Weinerová, Eva Juříčková, Matěj Kolář a Vítězslav Marčík

Tento kus má v repertoáru divadla pevné místo a do jeho programu se vrací (ač s mnohými změnami jak v dějové linii, tak i v hereckém obsazení) pravidelně, rok co rok, v době adventní již sedmnáct let (otázka pro hlavy bystré a hravé: které zimy vyrazil ansámbl, na poměry mého otce do té doby nezvykle početný, na cesty ušlapané poprvé? Správně, stalo se tak léta Páně 2000). Od roku 2002 se souborem v tomto kuse vystupuje i naše babička, Eva Juříčková, která v mládí dobyla nejedna prkna znamenající svět (alespoň takto se to u rodinného krbu mezi námi vnoučaty traduje). Faktem však je (a ať se někdo opováží nesouhlasit), že divadelním fajnšmekrům se do paměti vryla v roli chůvy v Shakespearově Romeovi a Julii, uváděné pod tatínkovou taktovkou v letech 2006 – 2012. Základ scény tvoří kopie historicky i umělecky hodnotného dřevěného betléma z kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, kterou táta nechal, s laskavým svolením biskupství českobudějovického a za neméně laskavé finanční podpory biskupství plzeňského, vyhotovit u mistra Jana Růžičky. (www.vitamarcik.cz)

 


 

„Doba je vymknuta z kloubů“ (Shakespeare – Hamlet)

Málokdo si klade otázku po smyslu. Jsme svědky rozmělňování společenského éthosu. Mnohé, co jsme před nedávnem považovali v životě společnosti za nemyslitelné, se stává téměř jeho běžnou součástí. Neptáme se, zda to či ono je pro náš život a naše vztahy dobré. Neptáme ani tolik po smyslu, ale ptáme se pouze, zda je to uskutečnitelné.  A možné je ledacos. To, co bylo včera pokládáno za pevné, stabilní a neměnné, je dnes v pohybu s jedinou, a jestli vůbec, položenou otázkou:  Jakým způsobem lze tuto možnost zrealizovat?
Chceme v tomto roce „Etiky v době vykloubené“ společně hledat, jak zpevnit a čím řídit naše svobodné a odpovědné jednání.

20. 2. Ludmila Trapková, Vladislav Chvála: Etika v rodině
klinická psycholožka; gynekolog a sexuolog; rodinní terapeuti

20. 3. Václav Moravec: Proměna etiky v éře digitálních médií
žurnalista, pedagog, redaktor

10. 4. Miroslava Němcová: Ideály a pragmatismus v politice
politička, poslankyně

24.4. Josef Kordík: Svoboda jít s Bohem
kněz, vězeňský kaplan

22. 5. Peter Pöthe: Etické hranice rodičovství
psychiatr, psychoterapeut

12.6. Jan Sokol: Mrav, morálka a etika
filosof, VŠ pedagog

26.6. – 28.10. Osudová léta. Totalita očima našich farníků
Výstava na terase kostela

23. 7.    Richard Rohr: A Spirituality for the Two Halves of Life
(Spiritualita pro obě poloviny života – v angličtině s tlumočením do češtiny)
Americký františkán, teolog, učitel, spisovatel

4. 9. L. Trmíková, J. Nebeský: Mlčky křičet
Divadelní představení

18. 9. Jaroslav Šonka: „JINÍ LIDÉ“. Identita a všeobecná platnost lidských práv 
politolog, odborník na evropskou politiku

16.10. Tomáš Šebek: Jsme v míru šťastnější?
chirurg, účastník misí Lékařů bez hranic

1.11. 19:00 Laurence Freeman: Vybrat si mezi nadějí a iluzí
přednáška s meditací
anglický benediktin, ředitel Světového společenství pro křesťanskou meditaci

13.11. Dana Drábová: Svět (a) energie
jaderná fyzička, politička

12.12. Divadlo Víti Marčíka: Setkání před Betlémem


Audioarchiv:

(záznam si můžete stáhnout po kliknutí pravým tlačítkem – „Uložit odkaz…“)

 

Připravujeme

2018: Etika v době vykloubené

 12. 12.
Divadlo Víti
Marčíka

2019: Hledání smyslu

Dana Krausová (psychoterapeutka) | Josef Pleskot (architekt) | Vladimír Smékal (psycholog) | Věra Roubalová (psychoterapeutka pracující s uprchlíky) | Václav Sojka (přírodovědec a fotograf) | Magdaléna Fuxová (houslistka, řádová sestra) | Martin Loučka (psycholog v oblasti paliativní péče) | Marcela Řezníčková (psychoterapeutka zabývající se traumatem úmrtí v rodině) | Václav Vacek (kněz)


Proběhlo

13. listopadu 2018
Dana Drábová
Svět (a) energie

Audio | Anotace | Foto

1. listopadu 2018
Laurence Freeman
Vybrat si mezi nadějí a iluzí

Audio | Anotace | Foto

16. října 2018
Tomáš Šebek
Jsme v míru šťastnější?

Audio | Anotace | Foto

18. září 2018
Jaroslav Šonka
Jiní lidé. Identita a všeobecná platnost lidských práv

Audio | AnotaceFoto

4. září 2018
Lucie Trmíková/Jan Nebeský
Mlčky křičet
O představení | Foto

23. července 2018 – Richard Rohr
Spiritualita pro obě poloviny života

AudioAnotace | Foto

červenec-říjen Osudová léta
výstava Totalita očima našich farníků
Pozvánka vernisáž 26.6. | Foto

12. června 2018 – Jan Sokol
Mrav, morálka a etika

Anotace | Audiozáznam | Foto

22. května 2018 – Peter Pöthe
Etické hranice rodičovství

Anotace | Audiozáznam | Foto

24. dubna 2018 – Josef Kordík
Svoboda jít s Bohem

Anotace | Audiozáznam | Foto

10. dubna 2018 – Miroslava Němcová
Ideály a pragmatismus v politice

Anotace | Audiozáznam | Foto

20. března 2018 – Václav Moravec
Proměna etiky v éře digitálních médií

Anotace | Audiozáznam | Foto

20. února 2018 – Ludmila Trapková – Vladislav Chvála
Etika se rodí v rodině

Anotace | Audiozáznam | Foto

 

Videoarchiv 2015-7 | YouTube kanál