út 22. 5. 19:00

Peter Pöthe:
Etické hranice rodičovství

Je rodičovství vždy pozitivní hodnotou? Je narození dítěte vždy dobrou zprávou? Může rodič svoje dítě nechtít anebo jej nenávidět? Mohou děti nenávidět své rodiče? Měl by být rodič dokonalý anebo stačí, když bude dost dobrý? Vyvíjí se dítě ve vztahu s jedním rodičem jinak, než ve vztahu s rodičovským párem? O těchto a dalších otázkách bude přemýšlet a hledat na ně odpovědi psychoanalytický dětský terapeut, který dětem a rodičům pravidelně naslouchá už dvacet let.

MUDr. Peter Pöthe – dětský psychiatr a psychoterapeut. Zabývá se psychosomatikou, poskytuje terapeutické konzultace rodičům a psychoterapii dětem a dospívajícím. Věnuje se i týraným a zneužívaným dětem. Vede výcviky dětské psychoterapie a další odborné kurzy.

„Doba je vymknuta z kloubů“ (Shakespeare – Hamlet)

Málokdo si klade otázku po smyslu. Jsme svědky rozmělňování společenského éthosu. Mnohé, co jsme před nedávnem považovali v životě společnosti za nemyslitelné, se stává téměř jeho běžnou součástí. Neptáme se, zda to či ono je pro náš život a naše vztahy dobré. Neptáme ani tolik po smyslu, ale ptáme se pouze, zda je to uskutečnitelné.  A možné je ledacos. To, co bylo včera pokládáno za pevné, stabilní a neměnné, je dnes v pohybu s jedinou, a jestli vůbec, položenou otázkou:  Jakým způsobem lze tuto možnost zrealizovat?
Chceme v tomto roce „Etiky v době vykloubené“ společně hledat, jak zpevnit a čím řídit naše svobodné a odpovědné jednání.

20. 2. Ludmila Trapková, Vladislav Chvála: Etika v rodině
klinická psycholožka; gynekolog a sexuolog; rodinní terapeuti

20. 3. Václav Moravec: Proměna etiky v éře digitálních médií
žurnalista, pedagog, redaktor

10. 4. Miroslava Němcová: Ideály a pragmatismus v politice
politička, poslankyně

24.4. Josef Kordík: Svoboda jít s Bohem
kněz, vězeňský kaplan

22. 5. Peter Pöthe: Etické hranice rodičovství
psychiatr, psychoterapeut

12.6. Jan Sokol: Mrav, morálka a etika
filosof, VŠ pedagog

23. 7.    Richard Rohr
Americký františkán, teolog, učitel, spisovatel

4.9. L. Trmíková, J. Nebeský: Mlčky křičet
Divadelní představení

18. 9. Jaroslav Šonka 
politolog, odborník na evropskou politiku

16.10. Tomáš Šebek
chirurg, účastník misí Lékařů bez hranic

13.11. Dana Drábová
jaderná fyzička, politička

12.12. Divadlo Víti Marčíka


Audioarchiv:

 

Připravujeme

2018: Etika v době vykloubené

  22.  5.
19:00
Peter Pöthe

  12.  6.
19:00
Jan Sokol

 23.  7.
Richard
Rohr


Proběhlo

24. dubna 2018 – Josef Kordík
Svoboda jít s Bohem

Anotace | Audiozáznam | Foto

10. dubna 2018 – Miroslava Němcová
Ideály a pragmatismus v politice

Anotace | Audiozáznam | Foto

20. března 2018 – Václav Moravec
Proměna etiky v éře digitálních médií

Anotace | Audiozáznam | Foto

20. února 2018 – Ludmila Trapková – Vladislav Chvála
Etika se rodí v rodině

Anotace | Audiozáznam | Foto

 

Videoarchiv 2015-7 | YouTube kanál