út 23.4. 19:00

Vladimír Smékal

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. – psycholog, emeritní profesor Masarykovy univerzity. Ve své práci se zabývá mimo jiné psychologií duchovního života a spiritualitou. Věnoval se psychologii a výchově dětí a mládeže, působil v Centru občanského vzdělávání. Je autorem řady publikací z oblasti psychologie osobnosti a náboženství.


…neexistuje taková situace, v niž by nám život přestal nabízet možnost smyslu. A neexistuje taková osoba, pro niž by život neměl přichystanou úlohu. Člověk vedený svou vůlí ke smyslu jej hledá a nalézá trojí cestou… (Viktor Frankl, 1905-1997)

…v tom, že něco dělá nebo tvoří

22.1. Dana Krausová: Má smysl se v dnešní době ptát po smyslu?
klinická psycholožka, psychoterapeutka

19.2. Petr Pavel: Ohrožení a ztráty lidských hodnot
armádní generál

20.3. Věra Roubalová: Má smysl se věnovat uprchlíkům?
psychoterapeutka pracující s uprchlíky

 

…v tom, že něco prožívá a někoho miluje

23.4. Vladimír Smékal
psycholog

14.5. Josef Pleskot
architekt

4.6. Václav Sojka
přírodovědec a fotograf

18.6. Magdaléna Fuxová
houslistka, řádová sestra

4.9. Divadlo Víti Marčíka
Labyrint světa

 

…tím, že zaujme postoj k situaci, vůči níž je úplně bezbranný

Podzim:

Martin Loučka
psycholog v oblasti paliativní péče

Marcela Řezníčková
psychoterapeutka zabývající se traumatem úmrtí v rodině

Václav Vacek
katolický kněz, farář v Letohradě

Karol Sidon
vrchní zemský rabín


Audioarchiv:

(záznam si můžete stáhnout po kliknutí pravým tlačítkem – „Uložit odkaz…“)

 

Připravujeme

 2019: Hledání smyslu

23. 4. 19:00 Vladimír Smékal

14. 5. 19:00 Josef Pleskot

4. 6. 19:00 Václav Sojka

18. 6. 19:00 Magdaléna Fuxová


Proběhlo

20. března 2019
Věra Roubalová
Má smysl se věnovat uprchlíkům?

Audio | Anotace | Foto

19. února 2019
Petr Pavel
Ohrožení a ztráty lidských hodnot

Audio | Anotace | Foto

22. ledna 2019
Dana Krausová
Má smysl se v dnešní době ptát po smyslu?

Audio | Anotace | Foto

Výběr z roku 2018

13. listopadu 2018
Dana Drábová
Svět (a) energie

Audio | Anotace | Foto

1. listopadu 2018
Laurence Freeman
Vybrat si mezi nadějí a iluzí

Audio | Anotace | Foto

16. října 2018
Tomáš Šebek
Jsme v míru šťastnější?

23. července 2018 – Richard Rohr
Spiritualita pro obě poloviny života

AudioAnotace | Foto

20. března 2018 – Václav Moravec
Proměna etiky v éře digitálních médií

Anotace | Audiozáznam | Foto

Videoarchiv 2015-8 | YouTube kanál