Václav Sojka: Duše Krajiny

Výstava fotografií v kostele 5.6.-14.7.2019.

Václav Sojka – Fotograf přírody, lezec, ornitolog.  Žije v Chřibské, pracuje na Správě Národního parku Českosaské Švýcarsko. Fotografuje zdejší krajinu, objevuje její duši, pomáhá ji chránit a vypráví o ní slovem i obrazem.


4. 9. 19:00

Divadlo Víti Marčíka:
Labyrint světa

Představení vyprávěné za pomoci loutek a kulisy, která je obrazem labyrintu.

„Myslím, že, co je smyslem života, si musí najít každý sám… důležité je hledat a nikomu nevěřit, a když říkám nikomu, tak myslím ani mě! Když jsem já v tom věku byl, v kterém se začíná ukazovat rozdíl mezi dobrým a zlým, viděl jsem mezi lidmi rozdílné postavení, povolání, práce i předsevzetí, která dělají. Zdálo se mi potřebné, abych si dobře rozmyslel, k jaké skupině lidí bych se připojiti měl. Čím víc jsem přemýšlel, tím víc mi bylo jasné, že bych pro sebe chtěl takový život, v němž by co nejméně starostí a spěchu, co nejvíce pak pohodlí, pokoje a dobré mysli bylo. Vyšel jsem a ohlédati se počal, mysle, odkud a jak začíti.“

Scénář: na motivy Jan Ámose Komenského upravil Vítězslav Marčík
Režie, hudba, hraje: Vítězslav Marčík
Scéna a loutky: Eva Marčíková, Vítězslav Marčík, Pavel Krejčí

Více o hře na www.vitamarcik.cz


Projekt Člověk v dialogu probíhá za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR a Městské části Praha 1.

   


…neexistuje taková situace, v niž by nám život přestal nabízet možnost smyslu. A neexistuje taková osoba, pro niž by život neměl přichystanou úlohu. Člověk vedený svou vůlí ke smyslu jej hledá a nalézá trojí cestou… (Viktor Frankl, 1905-1997)

…v tom, že něco dělá nebo tvoří

22.1. Dana Krausová: Má smysl se v dnešní době ptát po smyslu?
klinická psycholožka, psychoterapeutka

19.2. Petr Pavel: Ohrožení a ztráty lidských hodnot
armádní generál

20.3. Věra Roubalová: Má smysl se věnovat uprchlíkům?
psychoterapeutka pracující s uprchlíky

 

…v tom, že něco prožívá a někoho miluje

23.4. Vladimír Smékal: Hodnota prožitku
psycholog

14.5. Josef Pleskot: Znovuzrození prostoru
architekt

4.6. Václav Sojka: Duše krajiny
fotograf přírody
4.6. přednáška a vernisáž | 5.6.-14.7. výstava fotografií

18.6. Marie Magdaléna Fuxová OSB: Tvůrce veškeré krásy
houslistka, řádová sestra
komentovaný koncert

4.9. Divadlo Víti Marčíka: Labyrint světa

 

…tím, že zaujme postoj k situaci, vůči níž je úplně bezbranný

17. 9. Marcela Řezníčková
psychoterapeutka zabývající se traumatem úmrtí v rodině

15. 10. Edib Jaganjac
lékař původem z Bosny, v 90. letech válečný chirurg v Sarajevu

12.11. Martin Loučka
psycholog v oblasti paliativní péče

prosinec:
Václav Vacek, katolický kněz, farář v Letohradě a
Karol Sidon, vrchní zemský rabín


Audioarchiv:

(záznam si můžete stáhnout po kliknutí pravým tlačítkem – „Uložit odkaz…“)

 

Připravujeme

 2019: Hledání smyslu

4. 9. 19:00 Divadlo Víti Marčíka

17. 9. 19:00 Marcela Řezníčková

15.10. 19:00  Edib Jaganjac

12.11. 19:00 Martin Loučka


Proběhlo

18. června 2019
Marie Magdaléna Fuxová OSB:
Tvůrce veškeré krásy

Anotace | Foto

4. června 2019
Václav Sojka
Duše krajiny

Audio | Anotace |  Výstava

14. května 2019
Josef Pleskot
Znovuzrození prostoru

Audio | Anotace | Foto | Prezentace

23. dubna 2019
Vladimír Smékal

Audio | Anotace | Foto | Malé sympozion o tom „Proč žít“

20. března 2019
Věra Roubalová
Má smysl se věnovat uprchlíkům?

Audio | Anotace | Foto

19. února 2019
Petr Pavel
Ohrožení a ztráty lidských hodnot

Audio | Anotace | Foto

22. ledna 2019
Dana Krausová
Má smysl se v dnešní době ptát po smyslu?

Audio | Anotace | Foto

Videoarchiv 2015-8 | YouTube kanál