Místo rozdělování, sbližovat. Naslouchat a sdělovat. Nechat na sebe působit nové a poučit se ze starého. Hledat inspiraci a ukazovat cestu. Nabídnou ruku a přijmout pomoc. Dívat se a hledat. Sjednocovat a dát prostor. Místo osamění, kráčet společně.


Kráčet společně

úvodní přednáška ročního cyklu

Marek Orko Vácha

ve středu 12. ledna 2022 v 19 hodin

  Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph. D. – kněz, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Je farářem lechovické farnosti, farním vikářem Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora a přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se tématům evoluční biologie a lékařské a enviromentální etiky.

Plakát zde.

 


Projekt Člověk v dialogu probíhá za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR a Městské části Praha 1.

Akce jsou inzerovány na informačních stránkách České centrály cestovního ruchu

Obsah obrázku text Popis byl vytvořen automaticky


Audioarchiv:

(záznam si můžete stáhnout po kliknutí pravým tlačítkem – „Uložit odkaz…“)

 Připravujeme

                                        Program roku              2022              

                                        Tomáš Etzler               15. 3.            


Proběhlo

2022: Kráčet společně

1. ledna 2022
Marek Orko Vácha
Kráčet společně

Plakát| Audio | Foto

2021: Cesty obnoveného bratrství

9. listopadu 2021
Jan Blažek, Marek Toman
Odsunuté děti

Plakát| Foto

1. listopadu 2021
Jakub Plášil
Řád lesa – výstava fotografií


  1. PlakátFoto

19. října 2021
Tomáš Petráček
Identita a dějiny

Plakát| Audio | Foto

14. září 2021
Svatý Michael na Petříně
Andrei Danciu, Camelia Isaic, Pavel Pola

Plakát| Audio  | Foto

1. září 2021
Koncert na konci léta
The Breakrolls/ Anna Beata Háblová

PlakátAnotace  | Foto

22. června 2021
Sněhurka a sedm trpaslíků/Jonáš
Divadlo Víti Marčíka

Foto| Video

28. 5. 2021
Noc kostelů: Nové vykročení

Foto

od 6. 4.  do 1. 9. 2021
Anna Beáta Háblová: Haiku proti beznaději

výstava minimalistické poezie české básnířky v interiéru kostela

Video

8. 3. – 10.4.2021
Instalace křížové cesty Mikuláše Medka v prostoru kostela

 

 

Anotace | Foto |Video

2020: Uprostřed změny

13. 11. – 14. 12. 2020
„Setkání“ výstava velkoformátové fotografie

Foto

29. září 2020
Jiří Růžička
Sny a bdělost

Anotace | Audio | Foto

1. září 2020
představení věnované teoložce a skladatelce 12. století
Hildegarda z Bingen – Láska je nikdy nehasnoucí oheň


Anotace Foto

25. února 2020
Iva Holmerová
Starat se o stárnutí

Anotace | Audio | Foto

14. ledna 2020
Stanislav Komárek
Člověk – chumel biomolekul nebo obraz Boží?

Anotace | Audio | Foto

Videoarchiv 2015-20 | YouTube kanál