út 20. 3. 19:00

Václav Moravec:
Proměna etiky v éře digitálních médií

Přednáška a následná diskuse se zaměří na jevy spojené s nástupem digitálních médií (např. na informační přehlcení, resp. na informační obezitu, na fragmentaci publik a uzavírání se do „bublin pohodlí“, jak je pojmenovává sociolog Zygmunt Bauman, na vznik post-faktické a post-pravdivé společnosti) . Jak se s těmito fenomény vypořádává mediální etika? Jak se vypořádat s negativními následky zmiňovaných jevů? I tyto otázky se pokusí přednáška v rámci cyklu Člověk v dialogu zodpovědět.

PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. — žurnalista, televizní a rozhlasový moderátor, redaktor a dramaturg, vyučující Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

 

„Doba je vymknuta z kloubů“ (Shakespeare – Hamlet)

Málokdo si klade otázku po smyslu. Jsme svědky rozmělňování společenského éthosu. Mnohé, co jsme před nedávnem považovali v životě společnosti za nemyslitelné, se stává téměř jeho běžnou součástí. Neptáme se, zda to či ono je pro náš život a naše vztahy dobré. Neptáme ani tolik po smyslu, ale ptáme se pouze, zda je to uskutečnitelné.  A možné je ledacos. To, co bylo včera pokládáno za pevné, stabilní a neměnné, je dnes v pohybu s jedinou, a jestli vůbec, položenou otázkou:  Jakým způsobem lze tuto možnost zrealizovat?
Chceme v tomto roce „Etiky v době vykloubené“ společně hledat, jak zpevnit a čím řídit naše svobodné a odpovědné jednání.

20. 2.     Ludmila Trapková, Vladislav Chvála: Etika v rodině
klinická psycholožka; gynekolog a sexuolog; rodinní terapeuti

20. 3.     Václav Moravec: Proměna etiky v éře digitálních médií
žurnalista, pedagog, redaktor

10. 4.     Miroslava Němcová
politička, poslankyně

24.4. Josef Kordík
kněz, vězeňský kaplan

22. 5. Peter Pöthe: Etické hranice rodičovství
psychiatr, psychoterapeut

12. 6. Tomáš Šebek
chirurg, účastník misí Lékařů bez hranic

23. 7.    Richard Rohr
Americký františkán, teolog, učitel, spisovatel

18. 9. Jaroslav Šonka 
politolog, odborník na evropskou politiku

13.11. Dana Drábová
jaderná fyzička, politička

12.12. Divadlo Víti Marčíka

ČvD_2018_Etika_v_době_vykloubené (pdf)


Audioarchiv:

 

Připravujeme

2018: Etika v době vykloubené

 20. 3. 19:00     Václav Moravec

 10.  4. 19:00 Miroslava Němcová

 24  4. 19:00 Josef Kordík


Proběhlo

20. února 2018 – Ludmila Trapková – Vladislav Chvála
Etika se rodí v rodině

Anotace | Audiozáznam | Foto

 

2017: Hledání spirituality v tekuté době

Projekt v roce 2017 finančně podpořily Ministerstvo kultury ČR a Městská část Praha 1. Děkujeme.

12. prosince 2017 – Jiří Hájíček
Anděl na půdě

Anotace | Audiozáznam

14. listopadu 2017 – Ladislav Heryán
Jaký bůh taková spiritualita.
Jaká spiritualita taková společnost.

Anotace | Audiozáznam

17. října 2017 – Helena Klímová
Co je a k čemu je řád času

Anotace | Audiozáznam

26. září 2017 – Radkin Honzák
Pevný postoj v tekuté době

Audiozáznam

Videoarchiv 2015-7 | YouTube kanál