čt 1. 11. 2018 19:00

Laurence Freeman
Vybrat si mezi nadějí a iluzí

Veřejná přednáška s meditací

Laurence Freeman, OSB je anglický benediktinský mnich, ředitel Světového společenství pro křesťanskou meditaci, což je kontemplativní ekumenická komunita působící ve více než sto zemích světa. Je mezinárodně uznávaným řečníkem, vedoucím ústraní a autorem mnoha knih o křesťanské meditaci. Iniciuje mezináboženský dialog a mírové aktivity jako např. “Way of peace” s Jeho Svatostí Dalajlámou. Učí křesťanskou meditaci děti a studenty jako součást obnovy kontemplativní tradice v současné společnosti a v církvích.

Na přednášku a meditaci zve komunita bosých karmelitánů z Kláštera Pražského Jezulátka a Světové společenství pro křesťanskou meditaci v ČR
Vstup volný, bez rezervace, tlumočení do češtiny zajištěno.


„Doba je vymknuta z kloubů“ (Shakespeare – Hamlet)

Málokdo si klade otázku po smyslu. Jsme svědky rozmělňování společenského éthosu. Mnohé, co jsme před nedávnem považovali v životě společnosti za nemyslitelné, se stává téměř jeho běžnou součástí. Neptáme se, zda to či ono je pro náš život a naše vztahy dobré. Neptáme ani tolik po smyslu, ale ptáme se pouze, zda je to uskutečnitelné.  A možné je ledacos. To, co bylo včera pokládáno za pevné, stabilní a neměnné, je dnes v pohybu s jedinou, a jestli vůbec, položenou otázkou:  Jakým způsobem lze tuto možnost zrealizovat?
Chceme v tomto roce „Etiky v době vykloubené“ společně hledat, jak zpevnit a čím řídit naše svobodné a odpovědné jednání.

20. 2. Ludmila Trapková, Vladislav Chvála: Etika v rodině
klinická psycholožka; gynekolog a sexuolog; rodinní terapeuti

20. 3. Václav Moravec: Proměna etiky v éře digitálních médií
žurnalista, pedagog, redaktor

10. 4. Miroslava Němcová: Ideály a pragmatismus v politice
politička, poslankyně

24.4. Josef Kordík: Svoboda jít s Bohem
kněz, vězeňský kaplan

22. 5. Peter Pöthe: Etické hranice rodičovství
psychiatr, psychoterapeut

12.6. Jan Sokol: Mrav, morálka a etika
filosof, VŠ pedagog

26.6. – 28.10. Osudová léta. Totalita očima našich farníků
Výstava na terase kostela

23. 7.    Richard Rohr: A Spirituality for the Two Halves of Life
(Spiritualita pro obě poloviny života – v angličtině s tlumočením do češtiny)
Americký františkán, teolog, učitel, spisovatel

4. 9. L. Trmíková, J. Nebeský: Mlčky křičet
Divadelní představení

18. 9. Jaroslav Šonka: „JINÍ LIDÉ“. Identita a všeobecná platnost lidských práv 
politolog, odborník na evropskou politiku

16.10. Tomáš Šebek: Jsme v míru šťastnější?
chirurg, účastník misí Lékařů bez hranic

1.11. 19:00 Laurence Freeman: Vybrat si mezi nadějí a iluzí
přednáška s meditací
anglický benediktin, ředitel Světového společenství pro křesťanskou meditaci

13.11. Dana Drábová: Svět (a) energie
jaderná fyzička, politička

12.12. Divadlo Víti Marčíka: Setkání před Betlémem


Audioarchiv:

(záznam si můžete stáhnout po kliknutí pravým tlačítkem – „Uložit odkaz…“)

 

Připravujeme

2018: Etika v době vykloubené

1. 11. 19:00
Laurence
Freeman

 13. 11. 19:00
Dana
Drábová

 12. 12.
Divadlo Víti
Marčíka

2019
Hledání
smyslu


Proběhlo

16. října 2018
Tomáš Šebek
Jsme v míru šťastnější?

Audio | Anotace | Foto

18. září 2018
Jaroslav Šonka
Jiní lidé. Identita a všeobecná platnost lidských práv

Audio | AnotaceFoto

4. září 2018
Lucie Trmíková/Jan Nebeský
Mlčky křičet
O představení | Foto

23. července 2018 – Richard Rohr
Spiritualita pro obě poloviny života

AudioAnotace | Foto

červenec-říjen Osudová léta
výstava Totalita očima našich farníků
Pozvánka vernisáž 26.6. | Foto

12. června 2018 – Jan Sokol
Mrav, morálka a etika

Anotace | Audiozáznam | Foto

22. května 2018 – Peter Pöthe
Etické hranice rodičovství

Anotace | Audiozáznam | Foto

24. dubna 2018 – Josef Kordík
Svoboda jít s Bohem

Anotace | Audiozáznam | Foto

10. dubna 2018 – Miroslava Němcová
Ideály a pragmatismus v politice

Anotace | Audiozáznam | Foto

20. března 2018 – Václav Moravec
Proměna etiky v éře digitálních médií

Anotace | Audiozáznam | Foto

20. února 2018 – Ludmila Trapková – Vladislav Chvála
Etika se rodí v rodině

Anotace | Audiozáznam | Foto

 

Videoarchiv 2015-7 | YouTube kanál