Vzhledem k omezením vyhlášeným v nouzovém stavu od 5.10.2020 se náhradní termín připravuje.

Identita a dějiny
Tomáš Petráček

„Přežije a zdravě se rozvíjí ten národ, který má silný, věrohodný, kriticky prověřovaný a průběžně aktualizovaný příběh o sobě samém.“

prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph. D., Th. D. – kněz, teolog a církevní historik. Je vedoucím katedry Kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a akademickým kaplanem na této škole, vikářem při kostele Nanebevzetí Panny Marie V Hradci Králové, členem redakční rady časopisu Salve a vyučujícím na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Byl jmenován postulátorem blahořečení kněze Josefa Toufara. Je autorem mnoha odborných publikací v oboru historie – v polovině roku 2020 mu vyšla nová kniha s názvem „Naděje v dějinách“, kterou můžete během večera zakoupit v našem kostele.

 

Skutečnost, že svět, ve kterém žijeme, se mění závratným tempem, si letos uvědomujeme možná víc než dříve. Nejsou to jen změny pozvolné, ale také změny náhlé, které kladou velké nároky na naši adaptaci. Někdy nás změna může těšit, osvěžit, nasměrovat jinam, jindy v nás vyvolá obavy, zbourá naše jistoty. Mění se význam: věci a skutky rázem rovnáme do jiného pořadí důležitosti. Co je důležité? Jak se ke změně odpovědně postavit? Jak najít rovnováhu a pevný bod? 

Spolu s našimi hosty chceme v druhé polovině roku otevírat témata, které doba přináší. Pojďte společně vést dialog…

 


Projekt Člověk v dialogu probíhá za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR a Městské části Praha 1.


Audioarchiv:

(záznam si můžete stáhnout po kliknutí pravým tlačítkem – „Uložit odkaz…“)

Připravujeme

           2020            podzim


Proběhlo
2020: Uprostřed změny

29. září 2020
Jiří Růžička
Sny a skutečnost

Anotace | Audio | Foto

1. září 2020
představení věnované teoložce a skladatelce 12. století
Hildegarda z Bingen – Láska je nikdy nehasnoucí oheň

Anotace Foto

23. června 2020
Divadlo Víťi Marčíka
Robinson Crusoe

Anotace | Foto

25. února 2020
Iva Holmerová
Starat se o stárnutí

Anotace | Audio | Foto

14. ledna 2020
Stanislav Komárek
Člověk – chumel biomolekul nebo obraz Boží?

Anotace | Audio | Foto

2019: Hledání smyslu

3. prosince 2019
Fedor Gál – Václav Vacek
Hledání smyslu (diskuze)

Anotace | Audio | Foto

12. listopadu 2019
Martin Loučka:
O hledání dobré smrti

Anotace | Audio | Foto

8. října 2019
Edo Jaganjac:
Život ve válce

Audio | Anotace | Foto

17. září 2019
Marcela Řezníčková
Jak (ne)patří smrt a utrpení do života

Audio | Anotace | Foto

4. září 2019
Divadlo Víti Marčíka
Labyrint světa

18. června 2019
Marie Magdaléna Fuxová OSB:
Tvůrce veškeré krásy

Anotace | Foto

4. června 2019
Václav Sojka
Duše krajiny

Audio | Anotace | Výstava

14. května 2019
Josef Pleskot
Znovuzrození prostoru

Audio | Anotace | Foto | Prezentace

23. dubna 2019
Vladimír Smékal

Audio | Anotace | Foto | Malé sympozion o tom „Proč žít“

20. března 2019
Věra Roubalová
Má smysl se věnovat uprchlíkům?

Audio | Anotace | Foto

19. února 2019
Petr Pavel
Ohrožení a ztráty lidských hodnot

Audio | Anotace | Foto

22. ledna 2019
Dana Krausová
Má smysl se v dnešní době ptát po smyslu?

Audio | Anotace | Foto

Videoarchiv 2015-8 | YouTube kanál