Přednáška Tomáše Sedláčka se bude konat v jiném termínu – a to v úterý 25. dubna.

25.4. 19:00 Tomáš Sedláček:
Ekonomická analýza ráje a digitální nebe

Žijeme v tekuté moderně a v době, kdy se národy stěhují do digitálního habitatu. Přijďte debatovat nad duší ekonomie a ekonomií spásy, o teologii digitalizace a jak to souvisí s dnešním děním na americké a evropské politicko-ekonomické půdě.

PhDr. Tomáš Sedláček – ekonom, hlavní makroekonomický stratég ČSOB, vyučující na FSV UK a University of New York in Prague, v minulosti poradce prezidenta Václava Havla a člen NERV


logo2017_opensans

út 17. 1. 2017
Anna Hogenová: Důstojnost a tekutá doba
Filosofka, fenomenoložka, vyučující Pedagogické a Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy

út 14. 2. 2017
Kateřina Lachmanová: Překážky usmíření
Teoložka a psycholožka, šéfredaktorka Karmelitánského nakladatelství

st 8. 3. 2017
Ivana Noble: Dialog jako společná cesta do nové duchovní krajiny
Teoložka, farářka Československé církve husitské, pedagožka na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy

st 22. 3. 2017
Jiří Drahoš: Fraktály a chaos – fascinující řád nedaleko nekonečna
Fyzikální chemik, předseda Akademie věd ČR, nositel medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy

st 5. 4. 2017
Divadlo Víti Marčíka: Moravské pašije
Velikonoce, pašije, ukřižování Krista tak, jak je upravil a hraje komediant a loutkář Víťa Marčík.

st 19. 4. 2017
Tomáš Sedláček: Ekonomická analýza ráje a digitální nebe
Ekonom, bývalý poradce prezidenta a ministra financí, vyučující FSV UK a University of New York in Prague

út 2. 5. 2017
Vladimír Volráb: Vnitřní pouť
Farář Československé církve husitské, národní koordinátor Světové společnosti pro křesťanskou meditaci v ČR

st 17. 5. 2017
Jan Jandourek: Proč se Bůh odstěhoval z moderního světa a kam
Sociolog, spisovatel, publicista

út 13. 6. 2017
Peter Tavel: Plachetnice jako laboratoř
Psycholog, dominikán, děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, výzkumník na plachetnici přes oceán.

Podzim 2017:

Jindřich Štreit: Brána naděje
Výstava velkoformátových fotografií

Neratov
Příběh proměny pohraničního poutního místa, kraje a lidí. Výstava fotografií.

Hana Junová
Psychoterapeutka a supervizorka, viceprezidentka správní rady Rafael Institutu.

Ladislav Heryán
Kněz, salesián, hudebník, biblista.

Helena Klímová
Psychoterapeutka, publicistka. Signatářka Charty 77, čestná prezidentka Rafael Institutu.

Jiří Hájíček
Jihočeský spisovatel, držitel ceny Magnesia Litera.

Hostem Člověka v dialogu měl být v letošním roce také prof. Zygmunt Bauman, polsko-britský sociolog , čestný profesor University of Leeds, autor konceptu tekuté modernity, jeden z nejvýznamnějších myslitelů posledních desetiletí. Zygmunt Bauman zemřel 9. 1. 2017 ve věku 91 let. I když se s ním již osobně nesetkáme, zůstane člověkem, jehož myšlenky budou nepochybně dál vstupovat do mnoha dialogů, které tu povedeme. 

 

Připravujeme

25. 4. 2017 Tomáš Sedláček

  02. 05. 2017 Vladimír Volráb

  17. 05. 2017 Jan Jandourek

 13. 06. 2017 Peter Tavel


Proběhlo

5. dubna 2017 – Divadlo Víti Marčíka
MORAVSKÉ PAŠIJE

22. března 2017 – Jiří Drahoš
FRAKTÁLY A CHAOS –
fascinující řád nedaleko nekonečna

Video z diskuzeAnotaceAudiozáznam

8. března 2017 – Ivana Noble
Dialog jako společná cesta
do nové duchovní krajiny

Anotace | Audiozáznam

14. února 2017 – Kateřina Lachmanová
Překážky usmíření

Anotace | Audiozáznam

17. ledna 2017 – Anna Hogenová
Důstojnost v tekuté době

Anotace | Audio z přednášky | Audio z diskuze

YouTube kanál

Videoarchiv 2015-16

Audioarchiv: