3. 12. 2019 19:00

Fedor Gál – Václav Vacek | diskuze

„Neexistuje taková situace, v niž by nám život přestal nabízet možnost smyslu. A neexistuje taková osoba, pro niž by život neměl přichystanou úlohu. Jde o to, co život očekává od člověka, a ne naopak.“ (V. Frankl)

Fedor Gál – publicista, filmař. Narodil se v koncentračním táboře v Terezíně. V roce 1989 spoluzakládal Verejnosť proti násiliu. Byl výzkumným pracovníkem v oblasti sociálních věd.

Václav Vacek – kněz, spisovatel. Věnuje se manželským párům a mužské spiritualitě. Před sametovou revolucí se podílel na činnosti disentu. Byl dlouholetým farářem v Letohradě.

moderuje Daniela Brůhová, publicistka, redaktorka TV Noe

Pozvánka (pdf)


Projekt Člověk v dialogu probíhá za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR a Městské části Praha 1.

   


…neexistuje taková situace, v niž by nám život přestal nabízet možnost smyslu. A neexistuje taková osoba, pro niž by život neměl přichystanou úlohu. Člověk vedený svou vůlí ke smyslu jej hledá a nalézá trojí cestou… (Viktor Frankl, 1905-1997)

…v tom, že něco dělá nebo tvoří

22.1. Dana Krausová: Má smysl se v dnešní době ptát po smyslu?
klinická psycholožka, psychoterapeutka

19.2. Petr Pavel: Ohrožení a ztráty lidských hodnot
armádní generál

20.3. Věra Roubalová: Má smysl se věnovat uprchlíkům?
psychoterapeutka pracující s uprchlíky

 

…v tom, že něco prožívá a někoho miluje

23.4. Vladimír Smékal: Hodnota prožitku
psycholog

14.5. Josef Pleskot: Znovuzrození prostoru
architekt

4.6. Václav Sojka: Duše krajiny
fotograf přírody
4.6. přednáška a vernisáž | 5.6.-14.7. výstava fotografií

18.6. Marie Magdaléna Fuxová OSB: Tvůrce veškeré krásy
houslistka, řádová sestra
komentovaný koncert

4.9. Divadlo Víti Marčíka: Labyrint světa

 

…tím, že zaujme postoj k situaci, vůči níž je úplně bezbranný

17. 9. Marcela Řezníčková: Jak (ne) patří smrt a utrpení do života
psychoterapeutka zabývající se traumatem úmrtí v rodině

8. 10. Edo Jaganjac: Život ve válce
lékař původem z Bosny, v 90. letech válečný chirurg v Sarajevu

12.11. Martin Loučka
psycholog v oblasti paliativní péče

3. 12. diskuze
Václav Vacek, katolický kněz, dlouholetý farář v Letohradě a
Fedor Gál, publicista, filmař
(moderuje Daniela Brůhová)


Audioarchiv:

(záznam si můžete stáhnout po kliknutí pravým tlačítkem – „Uložit odkaz…“)

 

Připravujeme

 2019: Hledání smyslu

3.12. 19:00    Fedor Gál Václav Vacek

 2020: Uprostřed změny

14.1. 19:00 Stanislav Komárek


Proběhlo

12. listopadu 2019
Martin Loučka:
O hledání dobré smrti

Anotace | Audio | Foto

8. října 2019
Edo Jaganjac:
Život ve válce

AudioAnotace | Foto

17. září 2019
Marcela Řezníčková
Jak (ne)patří smrt a utrpení do života

Audio | Anotace | Foto

4. září 2019
Divadlo Víti Marčíka
Labyrint světa

18. června 2019
Marie Magdaléna Fuxová OSB:
Tvůrce veškeré krásy

Anotace | Foto

4. června 2019
Václav Sojka
Duše krajiny

Audio | Anotace |  Výstava

14. května 2019
Josef Pleskot
Znovuzrození prostoru

Audio | Anotace | Foto | Prezentace

23. dubna 2019
Vladimír Smékal

Audio | Anotace | Foto | Malé sympozion o tom „Proč žít“

20. března 2019
Věra Roubalová
Má smysl se věnovat uprchlíkům?

Audio | Anotace | Foto

19. února 2019
Petr Pavel
Ohrožení a ztráty lidských hodnot

Audio | Anotace | Foto

22. ledna 2019
Dana Krausová
Má smysl se v dnešní době ptát po smyslu?

Audio | Anotace | Foto

Videoarchiv 2015-8 | YouTube kanál