Další informace zobrazíte kliknutím na jednotlivá místa

Sakristie
Hlavní oltář
Muzeum
Oltář Dítěte Ježíše
Kaple Svatého Kříže
Průčelí a vstup
Oltář sv. Šimona Stocka a Panny Marie škapulířové
Oltář Sv. Josefa
Kazatelna
Oltář sv. Jana od Kříže
Oltář sv. Jáchyma a sv. Anny
Kaple Panny Marie
Oltář sv. Terezie od Ježíše
Prodejna suvenýrů
Misijní výstava
Ambon
Křtitelnice