Komunita

Bosí karmelitáni

jsou kontemplativně-činný řád, který se věnuje jak modlitbě, tak činnosti navenek. Život kostela Pražského Jezulátka je s karmelitány nerozlučně spjat. Po dvousetleté odmlce tu znovu působí od roku 1993.

P. Petr Glogar

převor

P. Pavel Pola

podpřevor

P. Anastasio Roggero

rektor kostela

P. Victor Fernandez

P. Agnelo Rebelo

Spolupracovníci

sestra Andrea

v sakristii kostela

sestra Jitka

v sakristii kostela

Jitka Trmalová

vedoucí obchodu se suvenýry

Tomáš Simonis

zástupce vedoucí obchodu se suvenýry

Hana Říhová

sekretářka

Drahomíra Matznerová

varhanice