Komunita

Bosí karmelitáni

jsou kontemplativně-činný řád, který se věnuje jak modlitbě, tak činnosti navenek. Život kostela Pražského Jezulátka je s karmelitány nerozlučně spjat. Po dvousetleté odmlce tu znovu působí od roku 1993.

P. Petr Glogar

převor, provinční delegát

petr.glogarocd@gmail.com

P. Victor Fernandes

podpřevor

P. Pavel Pola

rektor kostela

polapa@post.cz

P. Anastasio Roggero

P. Agnelo Rebelo

Spolupracovníci

sestra Andrea

(Kongregace sester karmelitek Dítěte Ježíše) v sakristii kostela

sestra Sára

(Kongregace sester karmelitek Dítěte Ježíše) v sakristii kostela

skupiny@pragjesu.cz

Martina Benyahya

vedoucí obchodu se suvenýry

Tomáš Simonis

E-shop

eshop@pragjesu.cz

Monika Ciklerová

sekretariát, komunikace, programy pro školy
+420 257 533 646
mail@pragjesu.cz

Drahomíra Matznerová

varhanice