Komunita

Bosí karmelitáni

jsou kontemplativně-činný řád, který se věnuje jak modlitbě, tak činnosti navenek. Život kostela Pražského Jezulátka je s karmelitány nerozlučně spjat. Po dvousetleté odmlce tu znovu působí od roku 1993.

P. Pavel Pola

převor

P. Victor Fernandes

podpřevor

P. Anastasio Roggero

rektor kostela

P. Petr Glogar

P. Agnelo Rebelo

Spolupracovníci

sestra Andrea

v sakristii kostela

sestra Jitka

v sakristii kostela

Jitka Trmalová

vedoucí obchodu se suvenýry

Tomáš Simonis

E-shop

Hana Říhová

sekretářka

Drahomíra Matznerová

varhanice