Prosba o modlitbu

Srí Lanka,
2014

Austrálie,
2014

USA,
2013

Brazílie,
2013

Indie,
2012

Třinec,
2014

Castello,
2014

Modlitba papeže Benedikta XVI. k Pražskému Jezulátku, kterou pronesl při své návštěvě chrámu Panny Marie Vítězné dne 26. září 2009.

Pane Ježíši, máme Tě před očima jako dítě
a věříme, že jsi Boží Syn, jenž se stal člověkem
skrze Ducha svatého v lůně Panny Marie.
Podobně jako v Betlémě i my, spolu s Marií a Josefem,
anděly a pastýři, se Ti klaníme a vyznáváme,
že jsi náš jediný Spasitel.
Stal ses chudým, abychom my zbohatli z Tvé chudoby;
dej, ať nikdy nezapomínáme na chudé a na ty, kdo trpí.

Ochraňuj naše rodiny,
žehnej všem dětem celého světa
a dej, ať nám vždy vládne láska, kterou jsi přinesl,
aby činila náš život šťastnějším.
Dopřej všem lidem, Ježíši,
aby porozuměli poselství Božího narození,
aby pochopili, že jsi přišel darovat celé lidské rodině
světlo, radost a pokoj.
Neboť Ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ
s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého
po všechny věky věků.
Amen