Zpět na všechny aktuality

Programy pro školní třídy na nový školní rok 2020/2021

      

Po stopách se u Pražského Jezulátka už vydalo více než 5 500 dětí a proběhlo více než 250 programů

  • Využíváme prvky zážitkové pedagogiky a projektového způsobu výuky.
  • Seznamujeme děti s kostelem jako významnou historickou a kulturní památkou i živým místem současnosti. 
  • Umožníme, aby si ke kostelu Pražského Jezulátka vytvořily vztah jako k místu, které je součástí města a země, kde žijí.  Nabízíme prostor k zamyšlení nad hodnotami, které jsou všeobecně přijímané jako dobré a potřebné pro jedince i pro společnost, s plným respektem k vyznání všech žáků a k náboženské neutralitě školy.


Z důvodu omezení školního vzdělávání a pořádání skupinových akcí v říjnu 2020 aktuálně programy nenabízíme. K dispozici jsou volné termíny na listopad: 2., 5., 10., 13., 16., 24. a 25. 11.

Přihlašujte se na: stopy@pragjesu.cz nebo na tel. 602 257 096. Těšíme se na vás.