Zpět na všechny aktuality

Buď světlo! | Noc kostelů 2018

Pátek 25. 5. 2018 19:00 – 24:00


19:00 – 23:00 za oltářem

Vstupte do obrazu

Výtvarná dílna pro každého

Světlo, stín a lidé společně tvoří na velkém plátně.


20:00 – 20:00 v sakristii

Petr Brandl – malíř světla

PhDr. Andrea Steckerová PhD., kurátorka Sbírky starého umění Národní galerie v Praze | Přednáška

Světlo bylo jedním z hlavních vyjadřovacích prostředků barokního umění. V českém prostředí se stalo jedním z nejdůležitějších elementů tvorby význačného malíře Petra Brandla (1668–1735). V kostele Panny Marie Vítězné se nachází tři jeho oltářní obrazy. Jakým způsobem Brandl se světlem nakládal a jaké mělo světlo v barokním umění obecněji symbolický význam?


21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 (vždy cca 20 min) v kostele

Vynoření ze tmy

Každou celou hodinu ze ztemnělého kostela vystupují Brandlovy obrazy | Komponované pásmo slova, světla a symbolů

„Jakoby se tma stala natolik temnou, že už není žádná naděje, žádné zítra, nic nemá cenu. Není naděje, že se znovu rozední a přijde nový den. A do této situace přichází neočekávané. Překvapení, které je jako paprsek vycházejícího slunce. … Jsou různá znamení na naší cestě života. Ranní slunce, setkání s druhým člověkem, dobré slovo, rozkvetlý strom. To vše se může stát pozváním, světlem k novému vykročení na cestu.“