Zpět na všechny aktuality

Divadlo Víti Marčíka

22.06.2021

Řekli jsme si, že na čas před prázdninami by to chtělo pohádku…

Srdečně vás proto zveme na odpoledne s divadlem Víťi Marčíka 22. 6. 2021.

od 16:00 Sněhurka a sedm trpaslíků – klasická pohádka v „marčíkovském“ podání s hudbou a nádhernými loutkami. pdf pozvánka.

od 19:00 Jonáš – světová premiéra příběhu o muži, který rád rozmlouval s Bohem, ale nikdy ho neslyšel. A popravdě, nikdy Ho ani slyšet nechtěl. protože věděl, že když Bůh začne mluvit, má to pro dotyčného nedozírné následky. pdf pozvánka.

Představení se konají v klášterní zahradě. Vstupné dobrovolné.

Vstup na představení je přes kostel chodbou u sakristie. Prosíme, dodržujte všechna platná nařízení k ochraně osob před šířením viru Covid 19. Je třeba mít nasazený respirátor a mít u sebe potvrzení o negativním testu, očkování nebo ochranné době po prodělání nemoci, viz stránky MK ČR.

Těšíme se na vás.