Zpět na všechny aktuality

Květná neděle

10.04.2022

Během dopolední mše (v 10 hodin) na Květnou neděli zazní v kostele nádherná hudba:

J. S. Bach: Janovy pašije, árie „Ich folge dir gleichfalls“

A. Dvořák: Stabat Mater, árie „Fac ut portem Christi mortem“

G. B. Pergolesi: Stabat Mater, árie: Vidit suum dulcem natum“

G. Rossini: Stabat Mater, árie: Inflammatus“

J. S. Bach: Janovy pašije, árie „Zerfliesse mein Herze“


soprán Markéta Fassati| flétna Dana Hegerová| varhany Drahomíra Matznerová