Zpět na všechny aktuality

Modlitba u kříže

19.11.2021

„Nevím, jak se modlit… Pokud je v tobě pokorná touha po lásce k Bohu, spokoj se s ní, neboť prostá touha po Bohu je již začátkem víry, začátkem života společenství s Bohem. Možná zakusíš pocit Boží přítomnosti, pokud se však tento pocit nedostaví, nenech se zneklidnit. V životě jsou takové chvíle, kdy vědomí Boží přítomnosti pohasíná. Bůh je však stále přítomný, dokonce i ve chvílích, kdy ho nevnímáme“ (bratr Roger z Taizé).

Rádi bychom vás pozvali k modlitbě u kříže v kostele Pražského Jezulátka. Modlitbu ve stylu Taizé tvoří zpěvy, čtení z Písma, prostor pro tichou meditaci, možnost vyslovit prosby a poděkování, osobní spočinutí u ikony kříže…

V pátek 19. listopadu 2021 v 18 hodin v chóru kostela.