Zpět na všechny aktuality

Noc kostelů – 24.5.2019

Pod povrch a za oponu

19 h – půlnoc

Pozvání k netradiční cestě po nepřístupných místech kostela. Sestupte pod povrch do ticha krypty a nahlédněte za oponu hlavního oltáře do mnišského chóru. 

Krypta pod kostelem Panny Marie Vítězné se rozkládá pod celou rozlohou kostela. Pohřbívalo se zde od roku 1630 do roku 1784 a dodnes je místem posledního odpočinku karmelitánů i světských osob. Krypta je běžně nepřístupná. Noc kostelů nabídne příležitost k sestoupení pod povrch země i věcí a prostor ke vzpomínce či prožití ticha.

Monumentální hlavní oltář kostela má podobu brány. Za ní se nachází prostor chóru z první poloviny 17. století, který po léta sloužil ke společné modlitbě řeholní komunity karmelitánů ze zdejšího kláštera. Při restaurování hlavního oltáře byla vloni pod jeho podlahou odhalena jedinečná tříbarevná původní dlažba.

Upozornění pro návštěvníky: 

Sestup do krypty je po velmi strmém schodišti. Cestu je možné si projít kdykoli v průběhu večera od 19 hodin do půlnoci, probíhá bez průvodce. Vzhledem ke kapacitě krypty je třeba v závislosti na počtu návštěvníků počítat s možným čekáním.

Barevný oltář

Přednáška v sakristii
20 – 21 h

Hlavní oltář byl obnoven do jedinečné barevnosti, kterou měl v době svého vzniku na počátku 18. století a která je středoevropským unikátem. O odkrývání vrstev promluví restaurátorka Markéta Pavlíková.

Práce na obnově hlavního oltáře kostela Panny Marie Vítězné probíhají v etapách od roku 2006. Restaurátorský průzkum a probíhající práce postupně odhalovaly, jak oltář původně vypadal. Rozhodnutí o podobě, do které jej restaurovat předcházela roszáhlá odborná diskuze.Výsledná podoba oltáře kombinuje zlato a plátkovou měď, dřevěná architektura imituje barevný mramor. Poslední dva roky restaurátorský tým pod vedením Mgr. Daniela Talavery pracoval na obnově dřevěné architektuře sloupů a římsy, soch a zlacených ornamentů.

Na oltáři bylo sedm barevných vrstev, každá jinak rozpustná a každou bylo třeba ručně odstranit na více než 100 m2 plochy sloupů a kladí. Nejen o tom bude při své přednášce vyprávět restaurátorka a malířka Markéta Pavlíková.

Přednáška se záběry z restaurování proběhne v sakristii (vstup levými dveřmi vedle hlavního oltáře).

VaHraní

V celou hodinu naplní noční prostor kostela varhanní hudba (v 19, 21, 22 a 23 hodin)