Zpět na všechny aktuality

Obnova prostoru před kostelem

V září 2019 schválil odbor památkové péče MHMP dlouho připravovaný projekt obnovy prostoru před kostelem Pražského Jezulátka. Jeho součástí je vybudování bezbariérového přístupu do kostela i sousední základní školy, restaurování poškozeného schodiště, dlažby a balustrády a vznik nového prostoru pod terasou kostela, kde vznikne návštěvnické centrum a WC pro návštěvníky. Projekt je navržen tak, aby vytvořil podmínky budoucí zpřístupnění podzemní krypty kostela.

Autorem návrhu je Ing. arch Josef Pleskot. Vytvoření bezbariérového přístupu i vstupu do prostoru pod terasou navrhl tak, aby zůstal zachován krásný čelní pohled na trojramenné barokní schodiště s balustrádou i stromy a zeleň před kostelem. Prohlédněte si návrh.

Úpravy se budou realizovat v letech 2020-21. V současné době probíhají práce na dokumentaci pro stavební řízení a restaurátorský průzkum dlažby a zábradlí, od listopadu začne na terase probíhat archeologický průzkum. Kostel zůstane po dobu renovace otevřen.