Zpět na všechny aktuality

Programy pro školy

S novým školním rokem opět začínáme s programy pro školy. Za poslední 3 roky přišlo takto do kostela Pražského Jezulátka už 4,5 tisíce dětí a studentů. V nabídce je 5 různých typů programů pro 1. stupně základních škol a pro středoškolské studenty. Zveme je do kostela, aby poznali jeho historii i současnost, dozvěděli se něco o křesťanství jako součásti naší kultury i života současných křesťanů. Programy jsou interaktivní, pracujeme se zážitkem a jeho reflexí a podíváme se i na místa, kam se běžný návštěvník nedostane.

Aktuální nabídku programů pro školy najdete na stránce projektu Stopy, přihlašovat se můžete na stopy@pragjesu.cz.

Programy jsou pro školy zdarma, projekt je podpořen z Výzvy MŠMT v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.