Zpět na všechny aktuality

Restaurování hlavního oltáře

Část hlavního oltáře kostela Pražského Jezulátka je již několik měsíců pod lešením a práce budou pokračovat i během podzimu. Proč tomu tak je a co se pod lešením děje?

Barokní oltář v podobě triumfální brány s obrazem v průhledu pochází z první čtvrtiny 18. století a byl zhotoven dle návrhu J. F. Schora. Jednotlivé části oltáře se postupně obnovují dle celkové koncepce schválené na základě průzkumu z roku 2006 a následných konzultacích s památkáři a dalšími odborníky.

„Restaurování je velmi náročný proces, při kterém se dbá na uchování samotného díla, zejména jeho podstaty a hledají se cesty k původní prezentaci, jak která památka vypadala v době vzniku předmětného díla,“ říká doc. Petr Kuthan, který se na řešení celkové koncepce jako expert v oblasti restaurování podílel. Hlavnímu oltáři vracejí restaurátoři polychromní podobu kombinující zlato a měď. Ta byla na oltáři použita v době jeho vzniku a v tomto rozsahu se jedná o velmi ojedinělé zpracování, se kterým se budou moci po dokončení prací návštěvníci kostela návštěvníci seznámit.

Ohlédnutí. V letech 2006-2008 byl restaurován velký barokní obraz v průhledu oltáře znázorňující pomoc Panny Marie v bitvě na Bílé hoře, včetně bohatě zdobeného rámu. V dalších letech následovaly úpravy drobnějších prvků oltáře – dvou karmelitánských erbů nad bočními vstupy a 4 váz z nástavce hlavního oltáře. V letech 2013-15 proběhlo restaurování celého nástavce. Upravena byla sochařská výzdoba nástavce i dřevěná architektura imitující mramor a byl restaurován také obraz Štěnovické Madony v koruně.

V letošním roce restaurátorský tým pracuje na sochách karmelitánských svatých Terezie z Avily a Jana od Kříže a proroků Eliáše a Elizea. Na levé polovině oltáře probíhá snímání přemaleb z dřevěné architektury a sloupů, aby se odkryla původní nejstarší vrstva, která se bude v další etapě obnovovat.

Náklady na restaurování hlavního oltáře činily od roku 2006 doposud přes 11 mil. Kč. Obnovu financuje Klášter Pražského Jezulátka z příspěvků řady jednotlivých dárců, za podpory grantů Hl. m. Prahy a  Ministerstva kultury ČR.

Na obnovu oltáře můžete přispět na účet Kláštera Pražského Jezulátka
602409 0001 / 2700 nebo přímo v kostele.

Děkujeme všem dárcům za pomoc.