Zpět na všechny aktuality

Člověk v dialogu – Tomáš Sedláček

Přednáška Tomáše Sedláčka se bude konat v jiném termínu – a to v úterý 25. dubna od 19:00.

Ekonomická analýza ráje
a digitální nebe

Přednáška z cyklu Člověk v dialogu 2017: Hledání spirituality v tekuté době.

Žijeme v tekuté moderně a v době, kdy se národy stěhují do digitálního habitatu. Přijďte debatovat nad duší ekonomie a ekonomií spásy, o teologii digitalizace a jak to souvisí s dnešním děním na americké a evropské politicko-ekonomické půdě.

PhDr. Tomáš Sedláček – ekonom, hlavní makroekonomický stratég ČSOB, vyučující na FSV UK a University of New York in Prague, v minulosti poradce prezidenta Václava Havla a člen NERV