Zpět na všechny aktuality

Tichá meditace

19.01.2023

Zastavit se, zaposlouchat do ticha, nechat věci plynout…

Vnitřní, tichá, kontemplativní modlitba patří ke karmelitánskému řádu od jeho počátků. Své místo v křesťanské spiritualitě však má již od prvních století a její kořeny sahají až do starozákonních biblických časů.

Nabízíme možnost připojit se ke slupině, která se pravidelně schází každý čtvrtek v 18 hodin k tiché meditaci v prostorech kláštera Pražského Jezulátka.  Skupina je otevřena i nově příchozím. Po krátkém úvodu společně meditujeme půl hodiny.

Sraz je každý čtvrtek chvíli před šestou večer vlevo na terase před kostelem.

Těšíme se na nová setkání.

Doprovází Pavel Pola, ocd