Zpět na všechny aktuality

Tomáš Petráček

Identita a dějiny

ZMĚNA TERMÍNU  – přednáška se na začátku října bohužel neuskuteční vzhledem k omezením hromadných akcí v nouzovém stavu, platném od 5.10.2020. O náhradním termínu vás budeme informovat.

V podzimní části projektu Člověk v dialogu 2020 pokračuje aktuálním tématem profesor Tomáš Petráček, teolog a historik, autor mnoha odborných knih a textů.

„Přežije a zdravě se rozvíjí ten národ, který má silný, věrohodný, kriticky prověřovaný a průběžně aktualizovaný příběh o sobě samém“, říká Tomáš Petráček ve své nejnovější knize NADĚJE V DĚJINÁCH.

Prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D je vedoucím katedry Kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a akademickým kaplanem na této škole, vikářem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové, členem redakční rady časopisu Salve a vyučujícím na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Byl jmenován postulátorem blahořečení kněze Josefa Toufara.

 

Více informací o projektu Člověk v dialogu naleznete zde.