Zpět na všechny aktuality

út 23. 4. Vladimír Smékal: Hodnota prožitku

Zážitek díla umělce, krásy přírody nebo lidského výkonu. Skutečný lidský prožitek, který obohacuje a povznáší, je součástí slavné Franklovy triády hodnot, jimiž je možno naplnit smysl života a jít tak cestou odhodlání. Nejhodnotnějším lidským zážitkem je láska, která člověku otvírá svět v jeho hodnotové plnosti.

O Hodnotě prožitku bude v dalším večeru z cyklu Člověk v dialogu hovořit psycholog prof. Vladimír Smékal.
V úterý 23.4. 2019 od 19 hodin v Kostele Pražského Jezulátka.

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. – psycholog, emeritní profesor Masarykovy univerzity. Ve své práci se zabývá mimo jiné psychologií duchovního života a spiritualitou. Věnoval se psychologii a výchově dětí a mládeže, působil v Centru občanského vzdělávání. Je autorem řady publikací z oblasti psychologie osobnosti a náboženství.

Pozvánka (pdf)

Projekt Člověk v dialogu probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.