Zpět na všechny aktuality

22.3. Jiří Drahoš: Fraktály a chaos

– fascinující řád nedaleko nekonečna

Přednáška v rámci cyklu Člověk v dialogu.
Ve  středu 22. března od 19 hodin v Kostele Pražského Jezulátka.

Řád v chaosu a chaos v řádu. Dynamika a proměnlivost reálného světa, jeho předvídatelnost a náhodnost. Zamyšlení a diskuse nad dopady teorie chaosu do světa vědy, umění, náboženství a filozofie.

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. – fyzikální chemik, předseda Akademie věd ČR, nositel medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy

Člověk v dialogu je cyklus pravidelných programů a setkání v Kostele Pražského Jezulátka. V roce 2017 se věnuje Hledání spirituality v tekuté době.