Modlitba pápeža Benedikta XVI.

ktorú predniesol pri svojej návšteve v kostole Panny Márie Víťaznej dňa 26. septembra 2009

Pane Ježišu, máme ťa pred očami ako dieťa a veríme, že si Boží Syn, ktorý sa stal človekom  skrze Ducha Svätého v lone Panny Márie. Podobne ako v Betleheme aj my, spolu s Máriou a Jozefom, anjelmi a pastiermi, klaniame sa ti a vyznávame, že si náš jediný Spasiteľ.

Stal si sa chudobným, aby sme my zbohatli z tvojej chudoby: daj, nech nikdy nezabúdame na chudobných a na tých, ktorí trpia. Ochraňuj naše rodiny, žehnaj všetky deti celého sveta a daj,nech nám vždy vládne láska, ktorú si priniesol, aby robila náš život šťastnejším.

Ježišu, dopraj všetkým ľuďom,  aby porozumeli posolstvu Božieho narodenia, aby pochopili, že si prišiel darovať celej ľudskej rodine svetlo, radosť a pokoj.

Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Amen.

Novéna k Pražskému Jezuliatku

V deviatich dňoch si chceme pripomenúť Ježišovo detstvo a nechať ho pôsobiť a premieňať náš vlastný život. Veď je to niečo, čo sa nás dotýka. Ježiš prišiel na tento svet a stal sa dieťaťom kvôli každému z nás a všetkých nás pozná po mene. Na každý deň nám novéna ponúka jednu z vlastností dieťaťa, ktoré môžu na prvý pohľad vyzerať ako obmedzenia, ale možno že je to presne naopak…

1. deň – Maličkosť

Ježišu, stal si sa dieťaťom, stal si sa maličkým, hoci si nekonečne veľký Boh. A tak si nám ukázal, v čom spočíva pravá veľkosť. Učíš nás, že sa nepotrebujeme vyvyšovať, aby si si nás všimol a zaujímal sa o nás. Chceme prijať svoje obmedzenia a využiť svoje obdarovania. Kiež dokážeme doceniť malé veci, ktoré tvoria náš život, a zahliadnuť svoju nekonečnú cenu.

Otče náš – Zdravas – Sláva Otcu

Pane Ježišu, stal si sa človekom a prežil si ľudský život od začiatku do konca. Ty nám dokonale rozumieš, bez toho aby sme museli niečo hovoriť. Ty nás prijímaš, aj keď nie sme dokonalí. Ty sa k nám skláňaš, aby si nás pozdvihoval a urobil nás silnými a odvážnymi. Prosíme ťa, uzdrav naše srdce a naplň náš život pokojom, radosťou a nádejou. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

2. deň – Krehkosť

Ježišu, prijal si krehkosť dieťaťa. My všetci máme skúsenosť s tým, že aj náš život je veľmi krehký. Stačí málo a môžu sa rozbiť naše vzťahy, naše zdravie, sny, náš obraz o nás samých. Ty našu krehkosť poznáš, počítaš s ňou a neprestávaš si nás vážiť. Nauč nás žiť s vedomím vlastnej krehkosti a nezabúdať na dôstojnosť, ktorú máme v tvojich očiach.

Otče náš – Zdravas – Sláva Otcu

Pane Ježišu, stal si sa človekom…

3. deň – Chudoba

Ježišu, prišiel si na tento svet ako chudobné dieťa. Nemal si ani strechu nad hlavou, ty, ktorému patrí celý vesmír. Tvojim bohatstvom bolo vedomie, že si milovaný Boží Syn. Aj my zažívame chudobu, hmotnú či duchovnú – bezradnosť, osamelosť, bezútešnosť. Kiež je to pre nás vždy príležitosť objavovať pravé bohatstvo: vedomie, že máme teba.

Otče náš – Zdravas – Sláva Otcu

Pane Ježišu, stal si sa človekom…

4. deň – Zraniteľnosť

Ježišu, nebál si sa stať sa zraniteľným dieťaťom. Aj my sme boli rôznym spôsobom zraňovaní – nešikovnosťou, nedorozumením, ľahostajnosťou, alebo dokonca úmyselne. Mnoho svojich zranení si ďalej nesieme životom, nevieme si s nimi rady a sami tak zraňujeme druhých. Posielaj nám do cesty tých, čo nás povedú k uzdraveniu. Máme nádej, že aj naše zranenia môžu byť zahojené.

Otče náš – Zdravas – Sláva Otcu

Pane Ježišu, stal si sa človekom…

5. deň – Odkázanosť na druhých

Ježišu, ako každé dieťa, aj ty si bol odkázaný na druhých, na ich opateru, blízkosť a starostlivosť. Ani my nemôžeme byť jeden bez druhého. Potrebujeme teba i seba navzájom. Zisťujeme, že nám nie je dobre, keď sme osamelí. Uzdravuj naše vzťahy, aby sme tak mohli vystupovať z našej izolovanosti a s radosťou sa vydávať druhým.

Otče náš – Zdravas – Sláva Otcu

Pane Ježišu, stal si sa človekom…

6. deň – Hravosť

Ježišu, hravosť a fantázia určite patrili aj k tvojmu detstvu. Stačí chvíľu pozorovať deti, aby sme pochopili, že hra je mnohokrát dôležitejšia, než „vážna“ činnosť. Kiež by sme vedeli byť tak naplno v prítomnom okamihu, ako je dieťa ponorené do hry. Kiež by sme sa inšpirovali pravdivosťou a nasadením hrajúceho sa dieťaťa. Kiež by sme si občas dovolili nebrať seba samých príliš vážne a dokázali snívať.

Otče náš – Zdravas – Sláva Otcu

Pane Ježišu, stal si sa človekom…

7. deň – Slabosť

Ježišu, všemohúci Bože, iba láska ťa mohla primäť k tomu, aby si prijal bezmocnosť a stal sa slabým dieťaťom. Nikdy si nechcel používať násilie, pretože srdce človeka sa nedá získať silou. Kiež nad svojou slabosťou nikdy nezúfame, veď vieme, že predsa k životu patrí. Učí nás trpezlivosti, modlitbe, pokore a múdrosti. A až ako slabí sa môžeme skutočne stretnúť s druhým človekom a nadviazať priateľstvo a dôveru.

Otče náš – Zdravas – Sláva Otcu

Pane Ježišu, stal si sa človekom…

8. deň – Dôvera

Ježišu, ako dieťa si sa celkom zveril do rúk Márie a Jozefa a rovnakú dôveru máš ku všetkým ľuďom, aj k nám. Niekedy zabúdame, že náš život je v dobrých rukách, nech sa deje čokoľvek. Sme premáhaní bezdôvodným strachom a obavami, ktoré nás zväzujú. Keď hľadíme na teba, malého Kráľa, nemôžeme sa ťa báť. Daj, nech je náš život nesený dôverou a nie strachom.

Otče náš – Zdravas – Sláva Otcu

Pane Ježišu, stal si sa človekom…

9. deň – Rast

Ježišu, ako dieťa si rástol a silnel na tele i na duchu. Aj my sme pozvaní, aby sme dorastali do plnosti, ku ktorej si nás stvoril. Daj, nech sa nezastavujeme pri minulých chybách a krivdách, ale hľadíme na to, čo je pred nami. Nech objavujeme príležitosti, ktoré nám do života posielaš, a dokážeme ich tvorivo využiť. Nech náš život môže rozkvitnúť do svojej plnej krásy.

Otče náš – Zdravas – Sláva Otcu

Pane Ježišu, stal si sa človekom…

Korunka – 12 tajomstiev
Ježišovho detstva

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
A slovo sa telom stalo. Otče náš… (trikrát)
A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Zdravas’, Mária… (dvanásťkrát, postupne sa vkladajú nasledujúce tajomstvá Ježišovho detstva)

 1. … ktorý bol od vekov očakávaný ako Mesiáš
 2. … ktorý bol zvestovaný Panne Márii
 3. … s ktorým Mária navštívila Alžbetu
 4. … ktorý bol ohlásený vo sne Jozefovi
 5. … ktorý sa narodil v Betleheme
 6. … ktorému sa poklonili pastieri i mudrci od východu
 7. … ktorý bol obrezaný ôsmeho dňa
 8. … ktorý bol obetovaný v chráme
 9. … ktorý musel so svojou rodinou utiecť do Egypta
 10. … ktorý žil skrytým životom v Nazarete
 11. … ktorý bol znovu nájdený v chráme
 12. … ktorý rástol na duchu i na tele a bol milý Bohu aj ľuďom

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému…

Modlitba ctihodného otca Cyrila od Matky Božej

bosého karmelitána (1590–1675)

Dieťa Ježišu, utiekam sa k tebe a na príhovor tvojej Matky ťa prosím, pomôž mi v tejto mojej potrebe (možno konkrétne vyjadriť), pretože pevne verím, že mi môžeš pomôcť. Pevne dôverujem, že obdržím tvoju svätú milosť. Milujem ťa celým svojim srdcom a zo všetkých síl svojej duše. Úprimne sa kajám za všetky svoje hriechy a prosím ťa, dobrý Ježišu, aby si mi dal silu nad nimi zvíťaziť.

Dávam si predsavzatie, že ťa nikdy nezraním a odovzdávam sa ti, ochotný radšej trpieť než ti pôsobiť bolesť. Odteraz ti chcem verne slúžiť a z lásky k tebe chcem milovať i blížneho ako seba.

Všemohúce Dieťa, Pane Ježišu, znovu ťa prosím, aby si mi pomohol v tejto mojej záležitosti (možno vyjadriť). Daruj mi milosť, aby som ťa naveky vlastnil spolu s Máriou a Jozefom a aby som sa ti spolu s anjelmi klaňal v nebeských nádvoriach.

Amen.

Tato stránka používá cookies

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookies. Bližší informace o cookies získáte po kliknutí na tlačítko „Detailní nastavení“. Můžete si nastavit, které cookies budeme moci používat nebo nám udělit souhlas s používáním všech cookies kliknutím na tlačítko „Povolit všechny“. Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit v zápatí našich webových stránek. Více zde

Cookies

Cookies jsou malé soubory uložené ve Vašem koncovém zařízení, do nichž se ukládají určitá nastavení a data, která si vyměňujete s našimi stránkami prostřednictvím svého prohlížeče. Obsahy těchto souborů jsou sdíleny mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme pro analytické a marketingové účely.